h

Meneer Harmsen wacht op hulp

23 december 2007

Meneer Harmsen wacht op hulp

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van de thuiszorg in Nederland. Dat concluderen de SP en het tv-programma Zembla bijna een jaar na de invoering van de WMO. SP-Kamerlid Agnes Kant wil direct na het kerstreces in de Tweede Kamer opnieuw een debat over de gevolgen van de WMO en de marktwerking in de thuiszorg.

Een uitzending van Zembla van zondag bevestigt wat de SP de afgelopen maanden al veelvuldig heeft gehoord: de WMO ontwikkelt zich tot een ramp voor zowel hulpbehoevenden als werknemers in de thuiszorg. Door de invoering van marktwerking zijn duizenden goed opgeleide en gemotiveerde mensen bij de zorgorganisaties vertrokken of ontslagen. Bij gebrek aan goedkope vervangers zijn wachtlijsten ontstaan en mede ter bestrijding daarvan wordt zelfs gekeken of niet gekwalificeerd personeel als langdurig werklozen en WSWers in de thuiszorg ingezet. Door deze ontwikkeling is de kwaliteit van de thuiszorg gekelderd. Daarnaast heeft de SP het afgelopen jaar tal van meldingen gekregen dat ook veel misgaat bij de toekenning van zorg.

Mede naar aanleiding van de uitzending van Zembla gaat Kant staatssecretaris Bussemaker vragen de problemen nauwkeurig in kaart te brengen en met oplossingen te komen. Kant: "Ik ben de mooie praatjes vanuit het kabinet zat. Ik wil van de staatssecretaris nu de cijfers: hoe veel mensen zitten zonder zorg, hoe veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, hoe veel mensen krijgen geen of onvoldoende zorg."

De gemeente Heerlen heeft onder verantwoordelijkheid van SP-wethouder Peter van Zutphen een van de gevaarlijke routes van de WMO aan banden gelegd: alfa-hulpschap.
Veel thuiszorgers met opleidingskansen en cao-rechten worden in heel het land ontslagen om vervolgens alleen nog maar als alfahulp aan de slag te kunnen. Alfahulpen krijgen zo'n 12,20 euro en moeten daar alles zelf van betalen: pensioenpremie, sociale verzekeringen, etc. De SP vindt dat belangrijk werk fatsoenlijk beloond moet worden. Uitbuiting van werknemers door hun baan volledig uit te kleden hoort daar niet. In Heerlen wordt het alfahulpschap afgebouwd. Daarvoor worden enkele eisen opgenomen bij de komende aanbesteding.

U bent hier