h

Parkstadvisie: Gratis vervoer nek omgedraaid

28 december 2007

Parkstadvisie: Gratis vervoer nek omgedraaid

Edwin Bus en Ron Meyer schreven naar aanleiding van het beeindigen van de proef met gratis Openbaar Vervoer (OV) voor 65-plussers een artikel in de Parkstadvisie van het Limburgs Dagblad. Onderstaand het volledige artikel:

Veolia draait gratis OV voor ouderen de nek om!

Minder ouderen achter de geraniums, meer ouderen in de bus! De wens als vader van de gedachte. De voorlopige resultaten van de proef met gratis OV voor 65-plussers laten echter zien dat die wens realistisch kan zijn. De gemeenten en provincie willen de proef een half jaar verlengen. Daarna wordt een definitief besluit genomen. Vanuit haar positie van enige opdrachtnemer wil Veolia echter de absolute hoofdprijs. Een hoofdprijs die de Parkstad-gemeenten terecht niet willen betalen.

Een goede prijs voor goed openbaar vervoer. Een vanzelfsprekendheid. Veolia, de vervoerder die vorig jaar de Provinciale aanbesteding won, lijkt zich echter in de zevende hemel te wanen. Wat is er aan de hand? De Provincie besloot recentelijk de proef met gratis OV voor 65-plussers te verlengen, met dien verstande dat de Parkstad-gemeenten een deel van de kosten voor rekening zouden nemen. Het zou immers zonde zijn de proef per 1 januari te stoppen om na evaluatie de boel weer op te moeten starten. Met die informatie en met het feitelijke monopolie op de vervoersdienst in Parkstad waant Veolia zich boven elke redelijkheid. De vervoerder wil van de gemeenschap in Parkstad bijna het dubbele per maand in vergelijking met wat de proef tot dusverre kostte. Waar de huidige proef zo'n 3 ton kost, wil Veolia voor een kortere periode nu een half miljoen. Naast schaamteloos misbruik van haar positie over de ruggen van de burgers in Parkstad blijkt Veolias blufpoker ook nog eens gevaarlijk onlogisch. Veolia loopt door het beeindigen van de proef vollere bussen en tonnen aan inkomsten mis. Bij die inkomsten kan gedacht worden aan de vaste inkomsten voor het komende half jaar maar ook aan toekomstige inkomsten bij de keuze voor structureel gratis OV. Die keuze is natuurlijk aantrekkelijker bij een succesvolle voortzetting van de proef.

Veolia toont voor de zoveelste keer sinds haar aantreden de chaotische gevolgen van de huidige schijn-marktwerking in het openbaar vervoer aan. De belangrijkste politieke les? Zolang rijk en provincie bewust afhankelijk willen blijven van de grillen van de markt, of wat daar op lijken moet, zullen reizigers van jong tot oud daarvan de dupe zijn.

Edwin Bus is fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten
Ron Meyer is fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Heerlen

U bent hier