h

PvdA in de Staten: SP doet aan pure volksverlakkerij!

19 april 2009

PvdA in de Staten: SP doet aan pure volksverlakkerij!

De PvdA in het Limburgs Parlement beschuldigt de SP van pure volksverlakkerij in het Essent-dossier. De SP verzet zich zich tegen de voorgenomen verkoop van Essent aan het Duitse energiebedrijf RWE. Maar volgens de PvdA doet de partij dat op oneigenlijke gronden. Ze doet net of Essent een ouderwets nutsbedrijf is zonder winstoogmerk, terwijl het een gewone onderneming is met overheden als aandeelhouder, aldus de PvdA.

Het CDA verweet de SP in een droomwereld te leven. De SP is het niet eens met de kritiek. Het tegenhouden van de verkoop van Essent maakt het juist mogelijk om er weer een ouderwets nutsbedrijf van te maken, stelt de partij. Een meerderheid van het Limburgs Parlement (CDA, PvdA en PNL) stemde vrijdag overigens in met de overname van Essent door RWE.
Bron: www.l1.nl

Over de PvdA als pleitbezorger van privatiseringen is al veel gezegd. Sociaal-democratische voorvaderen als Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra, Willem Drees en Joop den Uyl zouden zich omdraaien in hun graf bij het beluisteren van de argumenten van de PvdA om Essent te splitsen en recentelijk te verkopen. In alle Provincie is de Provinciale PvdA vrde uitverkoop van publieke energiebedrijven.Het strevennaar een democratische en socialistische maatschappij met sterkepublieke invloed op de basisvoorzieningen is door de PvdA al lang geleden losgelaten.

Hoewel 'oud' nieuws blijft het vreemd uit de mond van iemand die in naam 'staat' voor de Arbeid en sociaal-democratie om te horen dat 'de realiteit nu eenmaal anders is' en dat 'we niet terug kunnen naar echte Nutsbedrijven'. Beluister hier nog eens even goed hoe de PvdA in de Provincie haar liberale 'droomwereld' verdedigt.

Hoor ook hoe de PvdA hulp krijgt van haar grote bestuurlijke broer in de Provincie: het CDA.

SP-fractievoorzitter in de Provinciale StatenThijs Coppus zegt het goed: als de wil om zaken ter veranderen er is, dan is er ookeen weg.

PvdA en CDA willen geen verandering! CDA en PvdA willen vooral de 'markt' voor oplossingen laten zorgen. En daarmee rijdt de PvdA toch echt op de rechtse rijbaan!

U bent hier