h

Riet de Wit: De Balkenende-norm is d norm

26 mei 2009

Riet de Wit: De Balkenende-norm is d norm

De afgelopen week is er discussie ontstaan over de hoogte van het salaris van de directeur van Licom. Die discussie werd op gang gebracht door vragen van Heerlens SP-raadslid Piet Brauer en lokte een opinie-artikel van journalist Emil Visser uit waarin hij bepleitte dat de grote verantwoordelijkheid van de directeur dit salaris zou rechtvaardigen. SP-wethouder Riet de Wit vindt het onterecht dat de directeur van een WSW-bedrijf meer verdient dan Balkenende en reageert in een eigen opinie-artikel:

De directeur van Licom mag gerust meer verdienen dan de minister-president van Nederland, schrijft journalist Emil Visser. Een hoog salaris', zegt hij is in het belang van Licom. Salaris is een kwestie van marktwerking; goede managers kosten eenmaal geld'. En: Bij Licom zijn 5.000 mensen in dienst'. Visser vergeet dat de sociale werkvoorziening niet zo heel veel marktwerking kent. En dat moet vooral ook zo blijven.

Bestuurders in de publieke sector moeten gevoel hebben voor verhoudingen. En dan is de Balkenende-norm, d norm.

De Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een handicap. Via dit bedrijf hebben zij recht op een aangepaste, maar ook volwaardige, arbeidsplaats. De gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk.
Licom is dus gn commercieel bedrijf en is daarmee ook niet te vergelijken. Elf Limburgse gemeenten hebben het bedrijf opgericht en in stand gehouden door er heel wat geld in te investeren.

Licom is dus een semi-overheidsbedrijf met elf Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor iedere burger met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Daarmee koopt' de gemeente een arbeidsplaats, bijvoorbeeld bij Licom. Licom levert daarvoor opleiding, begeleiding en werk. Dat werk haalt Licom voor een deel uit de markt'. Dat lukt echter onvoldoende. Daarom laten gemeenten een deel van hun werkzaamheden uitvoeren door Licom zoals bijvoorbeeld het onderhouden van openbaar groen.

Als Licom verlies lijdt en geen reserves heeft, moeten de elf gemeenten bijspringen om die verliezen uit de gemeentekas aan te vullen. Er gaat dus veel gemeenschapsgeld naar Licom. Geld voor mensen met een handicap, om hen volwaardig werk te bieden. En dus niet voor directeurssalarissen boven de Balkenende-norm.

Ook het feit dat bij Licom 5.000 mensen in dienst zijn, is geen reden voor superhoge salarissen en bonussen. De burgemeester van Heerlen is verantwoordelijk voor 90.000 inwoners. Balkenende voor miljoenen Nederlanders. Toch verdienen zij beiden minder dan de directeur van Licom!
Trouwens Wie zegt dat een heel hoog salaris automatisch meer kwaliteit betekent? Ook dat is twijfelachtig. Afgelopen jaar is herhaaldelijk gebleken dat hoge salarissen en bonussen niks uitmaken voor kwaliteit. Integendeel. In de banksector bleken dit juist de zogenaamde perverse prikkels te zijn die hebben geleid tot het aangaan van onverantwoorde risico's. Als gevolg van hebzucht aan de top zitten gewone mensen nu met de gevolgen van de financile crisis.

De Licom-medewerker in het groen moet ook kwaliteit leveren. Zonder hoog salaris en zonder bonus. Dat mogen we van een directeur ook verwachten. Bestuurders in de publieke sector moeten gevoel hebben voor verhoudingen. Dan hoort de Balkenende-norm d norm te zijn. En onder die Balkenende-norm van 169.000 euro valt nog super veel te verdienen.

U bent hier