h

SP: Geen fusie Orbis en Atrium!

21 juli 2009

SP: Geen fusie Orbis en Atrium!

De SP zet grote vraagtekens bij de garantstelling die de provincie Limburg aan Orbis wil afgeven. Aanleiding hiervan is de voorwaarde voor 'onomkeerbare samenwerking' die de provincie aan de garantstelling verbindt.

Orbis en Atrium streven naar bestuurlijke fusie

De ziekenhuizen in Heerlen en Sittard gaan intensief samenwerken. Een binnenkort te starten haalbaarheidsonderzoek, dat op 1 januari 2010 dient te zijn afgerond, moet de voordelen van deze samenwerking in beeld brengen. Streven van beide partijen is om de ziekenhuizen medio volgend jaar onder te brengen in een nieuwe stichting, onder n bestuur en met n raad van toezicht.

Dat staat in een Intentieverklaring die maandag door de Raden van Bestuur van Atrium en Orbis is opgesteld. De plannen hebben de steun van het ministerie van VWS, dat heeft laten weten in het kader van de nog vast te stellen garantieregeling voor bouw in de gezondheidszorg, garant te willen staan voor de realisatie van (een groot deel) van de voorgenomen nieuwbouw - en renovatieplannen van Atrium MC.
bron: limburger.nl

Mike Leers, topman van zorgverzekeraar CZ wil alleen een borgstelling van 4 miljoen euro geven voor de reorganisatie bij Orbis als de zorginstelling met Atrium fuseert.

Het Atrium ziekenhuis in Heerlen kan dan de hoogst noodzakelijke, geplande verbeteringen vergeten. Bovendien zal CZ zal borg staan voor het geld dat Orbis nodig heeft om honderden mensen te ontslaan. Zonder fusie geen ondersteuning voor Orbis. Het is (nog) geen fusie maar vanaf volgend jaar is er wel een bestuur, mooie woorden maar n bestuur is toch een stap in de richting van een fusie.

Een, ongetwijfeld goedbetaald, gespecialiseerd bureau gaat binnenkort beginnen met een haalbaarheidsonderzoek dat in 2010 afgerond zal zijn. Dhr. Leers sprak namens andere stakeholders en legde de eisen keihard op tafel. De Provincie is ook een van die stakeholders, ze hebben ook een borgstelling gegeven. Is dit de fusie ter vervanging van Sporting Limburg?

Ondanks de oproep van burgemeester Gresel en de inval van de SP bij CZ gaat dhr. Leers gewoon door. De fusie van de ziekenhuizen zal grote gevolgen hebben voor de zorg in de regio. Zoals de SP al eerder concludeerde gaat het Atrium inderdaad betalen voor de grootheidswaanzin van Orbis. En nu wil CZ dat het personeel van Orbis en de zorg bij het Atrium die grootheidswaanzin betalen, zegt Thijs Coppus van de Limburgse SP-Statenfractie. SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven vult aan: Je moet wel heel erg hard op je hoofd gevallen zijn, wil je ziekenhuizen zo tegen elkaar uit spelen!

Ron Meijer: Woorden als samenwerking en integratie worden nu door CZ, de Rijksoverheid en- nota bene- banken als Fortis en ABN Amro gepredikt. Dergelijke woorden- hoe onschuldig ze ook klinken, knnen echter niet anders dan dekmantels zijn voor termen als reorganiseren, afslanken en het verschralen van de zorg."

'Gelukkig hoeven er minder mensen ontslagen te worden,' zegt Cees Sterk, bestuursvoorzitter bij Orbis. Veel mensen hebben door de voortdurende onzekerheid en dreigingen namelijk al een baan elders gevonden. Er zullen niet 700, maar slechts 565 mensen hun baan verliezen door de grootheidswaanzin van Orbis. Na de fusie zullen er ongetwijfeld meer mensen, van Orbis en Atrium, hun werk verliezen wanneer specialismen zullen worden geconcentreerd in een van de twee ziekenhuizen.

Lees verder op de site van de Provinciale Statenfractie van de SP...

U bent hier