h

SP stelt vragen over toekomst Nederlands Mijnmuseum

28 december 2010

SP stelt vragen over toekomst Nederlands Mijnmuseum

"Moet het Nederlands Mijnmuseum in de toekomst niet een 'De Burcht' van het Zuiden worden?"

SP'er Ron Meyer heeft het College van B&W vragen gesteld over de toekomst van het Nederlands Mijnmuseum. De SP vindt dat de tijd dringt. "De afgelopen jaren hebben we de gesprekken over structurele samenwerking tussen Continium en het Nederlands Mijnmuseum alle ruimte gegeven. Het is zeer de vraag waar dat op uitgedraaid is, want het is oorverdovend stil. In de komende jaren wordt het hom of kuit. De oud-mijnwerkers houden het museum momenteel draaiende, maar zij hebben helaas niet het eeuwige leven. En dus zal er duidelijkheid moeten komen over de toekomstbestendigheid van het Nederlands Mijnmuseum als volwaardig museum." De SP'er doet ook een suggestie. "De koempels laten zien dat de Mijngeschiedenis over veel meer gaat dan mijnlampen en pikhouwelen, met hun prachtige verhalen veroveren de koempels je hart bij een rondleiding door het museum. Het zou behalve Nederlands unieke Mijnmuseum ook een centrum voor historische en actuele discussies over sociale verhoudingen in onze regio kunnen zijn. In de unieke atmosfeer van de Schacht en de Rein Bettink-collectie! Lezingen en discussies over hoe de Koempels om gingen met allerlei verschillende culturen en wat wij daar nu van kunnen leren? Wat was en is de positie van de kerk? Hoe gingen en gaan we om met noest werk dat dienstbaar is aan de maatschappij? Het Nederlands Mijnmuseum als bakermat van de Mijngeschiedenis van ons land en als centrum van historische, actuele en toekomstige sociale verhoudingen in onze regio... een soort De Burcht[1] van het Zuiden."

SP'er Meyer stelde de volgende vragen:

- Hoeveel subsidie ontvangt het Nederlands Mijnmuseum van de gemeente Heerlen en de Provincie op jaarbasis?
- Hoe staat het met de voorgenomen uitbreiding naar leegstaande ruimte van het aangrenzende voormalige CBS? Wat betekent dit voor de collectie?
- Hoeveel subsidie ontvangt ontvangt het Discovery Centre Continium (verder: Continium) in Kerkrade van de lokale en provinciale overheid?
- Wat vindt u van de keuze van de Provincie Limburg voor de huidige 3 provinciale musea (waarbij geen van de Heerlense musea een dergelijke status en bijbehorende ondersteuning, waaronder het Nederlands Mijnmuseum, gekregen heeft)?
- Hoe verloopt de samenwerking tussen het Nederlands Mijnmuseum en Continium naar uw informatie? Is het al gelukt om tot een structurele samenwerking te komen? Zo ja, hoe ziet die eruit? Zo nee, waar ligt de oorzaak?
- Bent u op de hoogte van de mogelijke steun van Kerkrade aan een opknapbeurt van schacht Nulland en een eventuele exploitatie door Continium? Zo ja, welk positief/negatief gevolg zou dit kunnen hebben (in het licht van de voortgang op het gebied van samenwerking) voor de positie van het Nederlands Mijnmuseum?
- Hoe reeel zijn de huidige positie, verwachtingen en middelen/capaciteit van het Nederlands Mijnmuseum (in de letterlijke betekenis van de naam en als centrum van de mijngeschiedenis) in vergelijking met Continium?
- Is het Nederlands Mijnmuseum naar uw opvatting zijn naam waard? Oftewel: heeft het Nederlands Mijnmuseum een gemeente-overstijgende uitstraling en is die naar uw opvatting van positieve waarde voor onze stad? Zo ja, hoe waardeert de gemeente Heerlen die gemeente-overstijgende uitstraling?
- Bent u met de SP eens dat de toekomst van het Nederlands Mijnmuseum als (onderdeel van een) volwaardig museum binnen afzienbare tijd duidelijk moet worden? Welke rol ziet de gemeente Heerlen voor zich weggelegd?
- Bent u met de SP eens dat de activiteiten van het Nederlands Mijnmuseum (buurten, scholen, letterlijk en figuurlijk erfgoed de straat op brengen) goed passen bij de wens van de gemeenteraad inzake subsidiebeleid cultuur(-historie)?

- Behalve (de fascinerende harde overblijfselen als) mijnlampen, fotos en pikhouwelen zit er een allesomvattend sociaal-maatschappelijk verhaal achter de Mijnindustrie. De oud-mijnwerkers weten harten te stelen door tijdens de rondleidingen anekdotes en verhalen te vertellen. Die verhalen hebben vaak een verbinding met actuele discussies. In hoeverre deelt uw College de aantrekkelijkheid van het idee om het Nederlands Mijnmuseum naast de imponerende collectie inzake de mijngeschiedenis eveneens tot een centrum voor sociale en duurzame ontwikkeling (een De Burcht van het Zuiden te positioneren?


[1] De Burcht is het voormalige vakbondsmuseum in Amsterdam dat niet langer alleen de geschiedenis vertelt, maar de historie van arbeidsverhoudingen met actualiteit en de toekomst verbindt dmv lezingen, bijeenkomsten en tentoonstellingen.

U bent hier