h

Proef Lijn 39 - gemengde gevoelens

28 januari 2011

Proef Lijn 39 - gemengde gevoelens

Onlangs voerde de SP samen met bewoners van Eikenderveld actie voor de terugkeer van buslijn 39 (Station-Woonboulevard). Zo nam de Heerlense gemeenteraad een motie aan waarin zij zich uitsprak voor behoud van de lijn en trokken een groep bewoners en Heerlense raadsleden naar het provinciehuis om gedeputeerde Kersten een buspaal aan te bieden.

In een extra commissievergadering werd donderdagavond gesproken over de 'oplossing' van de provincie die een proef wil opzetten om te zo te zien 'of de lijn voldoende reizigers trekt'. De gemeente moet daarbij dan een derde van deze proef voor haar rekening nemen, dat betekent een rekening van ruim 50.000 euro. SP-raadslid Olivia Mous voerde namens de SP het woord en maakte in haar bijdrage duidelijk dat de SP gemengde gevoelens heeft bij het voorstel van de provincie. Ja, het is mooi dat de bus (in ieder geval voorlopig) weer gaat rijden, maar dat is eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de provincie.

Lees hier de volledige bijdrage...

Voorzitter,

Wij lezen dit raadsvoorstel met gemengde gevoelens. Net zoals wij het persbericht van Provinciale Straten van twee weken geleden met gemengde gevoelens gelezen hebben. Het klinkt prachtig dat Provinciale Staten besluit om een proef te doen om te kijken of Lijn 39 terug kan komen en het klinkt zo simpel dat er daarvoor een bijdrage wordt gevraagd aan Gemeente Heerlen. Maar dat is het niet.
Na het lezen van het raadsvoorstel en het voorstel van Provincie Limburg resten ons nog enkele vragen, of eigenlijk nog veel vragen.

We beginnen bij het begin. Wat is er precies gebeurt?
-?? ?Veolia schrapt, met toestemming van Provincie Limburg, een buslijn omdat, in hun optiek, de trein een goed alternatief zal zijn.
-?? ?Vervolgens komen de bewoners van het Eikenderveld hiertegen in opstand en neemt de Heerlense Raad unaniem een motie om deze buslijn weer terug te laten komen.
-?? ?Na bezoek te hebben gekregen van bewoners uit het Eikenderveld en een afvaardiging van de Heerlense Raad ?n een gesprek met de Heerlense wethouder bedenkt de Gedeputeerde zich. Het schrappen van die lijn was blijkbaar toch niet zo?n slim idee?
-?? ?De Geteputeerde trekt de conclusie dat het schrappen van een buslijn zonder te onderzoeken of deze noodzakelijk is, geen slim besluit is en wil alsnog een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van deze buslijn. Een onderzoek dat hij uit had moeten laten voeren VOORDAT de lijn geschrapt werd. En legt hiervoor de rekening neer bij Gemeente Heerlen. Dit lijkt een sprong van een kat in nood. Een gedeputeerde die er zelf niet meer uitkomt in verkiezingstijd en een gemeente laat opdraaien voor zijn fouten.

Voorzitter, begrijpt u mijn gemengde gevoelens? Dit onderzoek had al veel eerder moeten gebeuren. Het is te gek voor woorden dat het gebruik van een buslijn onderzocht wordt NADAT deze geschrapt is. Dat is de omgekeerde wereld.

Provincie Limburg, de verantwoordelijke voor een compleet openbaar vervoer netwerk, heeft meer dat een miljard euro op de bankrekening staan, maar eist toch van gemeente Heerlen een bijdrage voor een buslijn. Mooi verpakt als een ?proef?. Maar het blijft een bijdrage voor een buslijn.

Principieel blijven wij bij ons standpunt dat de Provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer en de Provincie hiervoor moet betalen. En is het ongelooflijk dat een Provincie een grove fout maakt, namelijk het schrappen van een buslijn zonder te onderzoeken of deze gebruikt wordt. En dat dan de gemeente moet gaan betalen om een ?onrendabele? buslijn te laten rijden.
Maar daarnaast verdienen de bewoners van het Eikenderveld zeker een kans om Veolia te laten zien dat zij de buslijn wel degelijk nodig hebben en wel degelijk gebruiken. Gemengde gevoelens, ziet u?

Uit het stuk wordt niet duidelijk wat er gebeurd als de resultaten bekend en de buslijn voldoende gebruikt is en Lijn 39 weer als volwaardige buslijn in gebruik genomen gaat worden. Gaat de Provincie dan een structurele bijdrage vragen van Gemeente Heerlen? Ik mag toch hopen van niet. Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het busvervoer en zal dan deze lijn moeten bekostigen. Eenmalig meebetalen voor een proef is tot daar aan toe, maar structureel de rekeningen van de Provincie betalen is niet de taak van Gemeente Heerlen.

Ook vragen wij ons af of er meerdere buslijnen en wijken in hetzelfde schuitje, of hetzelfde busje zogezegd, zitten als Lijn 39 en het Eikenderveld. Wij willen hier graag voor de raadsvergadering van dinsdag een antwoord op. Als er meerdere buslijnen als ?onrendabel? bestempeld worden, moeten we in de toekomst dan ook gaan betalen voor die ?proeven?? Wat ons betreft is meebetalen aan een ?proef? voor het openbaar vervoer, als we dat al gaan doen, eenmalig. De Provincie mag wat ons betreft zijn eigen rekeningen betalen en deze niet declareren bij Gemeente Heerlen.

Tot slot sluiten wij ons helemaal aan bij de argumenten van de wethouder. De buslijn MOET doorrijden tot het einde van de Woonboulevard, Gemeente Heerlen MOET betrokken worden bij toekomstige concessies, en Gemeente Heerlen MOET inspraak krijgen in de evaluatie en de evaluatiecriteria.

Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen die ons resten na het lezen van de stukken, en ik ben persoonlijk benieuwd of de wethouder de mijn gemengde gevoelens deelt en misschien zelfs weg kan nemen.

U bent hier