h

SP zwaar teleurgesteld in Provincie over lijn 39

6 april 2011

SP zwaar teleurgesteld in Provincie over lijn 39

"Het is een moeilijke keuze. Er ligt een verschrikkelijk slecht voorstel van de Provincie. Als wij tussen 2 kwaden moeten kiezen, kiezen wij altijd voor de mensen."
Bron: www.heerlen.sp.nl

SP'er Olivia Mous is zwaar teleurgesteld in Gedeputeerde Staten van Limburg. Maanden geleden voerden Eikendervelders samen met onder andere de SP actie bij Pvda-gedeputeerde Bert Kersten. De Eikendervelders vinden het onacceptabel dat hun wijk verstoken is van een busverbinding. De gedeputeerde beloofde voor de verkiezingen een oplossing te verzinnen. De oplossing was erg gemakkelijk. De gemeente Heerlen zou mee moeten betalen. Zelfs toen de gemeente daartoe bereid was, bleek de Provincie nog roet in het eten te gooien. Heerlen wilde de bus van het busstation via Eikenderveld naar het centrum van de Woonbouvelard laten rijden.

"De provincie laat zich de wet voorschrijven door Veolia. Dat is zeer teleurstellend. Het is een verschrikkelijk slechte houding. Gaat het nu om het bedrijf Veolia of gaat het om goed busvervoer?" aldus Mous.

De SP diende?een voorstel in om de bus weer te laten rijden. Het SP-voorstel werd door geen andere partij gesteund.
Conclusie: de onderhandelingen met de Provincie moeten opnieuw. Doorpraten met gedeputeerde Bert Kersten is zinloos. Daarom zal wethouder Aarts met de nieuwe Gedeputeerde spreken. Hij zal daar voorstellen de bus alsnog via het Eikenderveld naar de Woonboulevard te laten rijden.

Vooralsnog teleurgesteld, maar wordt ongetwijfeld vervolgd!

U bent hier