h

Buurt op wacht

11 november 2011

Buurt op wacht

Na een aantal meldingen van overlast en 'kleine' criminaliteit (zie o.a. krantenbericht over het in brand steken van coniferen en tuinhuisjes) besloot een aantal bewoners van de Heerlense wijk Beersdal zelf iets te gaan bijdragen aan de veiligheid in hun wijk. Iedere avond tussen 23.00 uur en 05.00 uur gaat een groepje bewoners, voorzien van zaklampen en mobiele telefoons, de straat op om in hun wijk te patrouilleren.

Reden genoeg voor Heerlense SP-raadsleden Sedai Bayraktar en Olivia Mous om kennis te maken met deze mensen en een avondje mee te gaan op patrouille.

Het is donderdagavond. We verzamelen ons thuis bij een van de initiatiefnemers. De ontvangst is zeer gastvrij. Onder het genot van vlaai met een kopje koffie en thee vertellen drie enthousiaste buurtwachters aan de twee Heerlense SP-raadsleden dat ze met hun initiatief de veiligheid in hun wijk willen verbeteren.

Om 23.30 uur gaan we met twee buurtwachters de straat op. Het eerste wat ons opviel is de rust in de wijk. Gesprek met de buurtwachters wijst uit dat deze rust grotendeels aan hen te danken is. De afgelopen maanden zijn in samenwerking met de wijkagent zichtbare resultaten geboekt. De criminaliteit in de wijk is flink afgenomen, er zijn geen autobranden meer geweest en de bewoners voelen zich een stuk veiliger in hun eigen huizen.

Behalve de verbetering van de veiligheid in de wijk heeft het Beersdalse buurtwachtproject ook bijgedragen aan de binding in deze buurt. ?Het onderlinge contact is sterk verbeterd?, vertellen de buurtwachters: ?Mensen die al jaren bij elkaar in de straat wonen hebben nu voor het eerst contact. De bewoners hebben hetzelfde doel voor ogen en werken samen om de beste resultaten te behalen. Een veilige buurt is iets waar iedereen voordeel van heeft. ?

Nu de buurt een stuk veiliger is, willen de initiatiefnemers met overige bewoners graag aan de slag met andere (leefbaarheids)problemen in de wijk. Ze willen de parkeerproblematiek aanpakken en de groenstroken in hun buurt beter onderhouden. Er is zelfs sprake van het oprichten van een buurtcomit? om naast het aanpakken van problemen ook leuke dingen voor de bewoners te organiseren.

Wij, SP-raadsleden, waren onder de indruk van dit bewonersinitiatief. Het project versterkt de sociale betrokkenheid. Het heeft de buurt weer sterk gemaakt en heeft bewoners aangemoedigd om zich blijvend in te zetten voor de verbetering van eigen wijk.

U bent hier