h

ACTIESUCCES: schone vijvers in Hoensbroek

16 september 2012

ACTIESUCCES: schone vijvers in Hoensbroek

De vijvers op de Koumen in Hoensbroek worden al lange tijd geteisterd door rondslingerend afval. Veel mensen, waaronder wandelaars en vissers, hebben daar last van en maken zich zorgen om de mogelijke verloedering van het gebied. Enkelen van hen trokken aan de bel en samen met SP-raadslid Wim van Kempen haalden zij de wethouder naar hun wijk om hem te doordringen van de noodzaak in actie te komen. Afgelopen vrijdag werd een petitie aangeboden.

Begin deze zomer kwamen de vissers van de vijver het eerst in actie, het duurde hen te lang voor er werd schoongemaakt rondom hun vijvers. Raadslid Wim van Kempen stelde niet lang daarna raadsvragen en de bewoners startten samen met hem een handtekeningenactie. De handtekeningen (107 stuks werden in korte tijd verzameld!) werden vrijdag, samen met foto?s van het vervuilde gebied aangeboden aan wethouder Aarts.

Tijdens een rondwandeling langs de vijvers afgelopen vrijdag lieten de bewoners de wethouder de ernst van de situatie nog eens ter plekke zien. De enthousiaste bewoners, die het gebied duidelijk in hun hart gesloten hebben, leidden de wethouder rond en lieten hem zien hoe mooi het gebied kan zijn. Wethouder Aarts (Stadspartij) zegde daarop niet alleen toe dat hij het gebied op korte termijn een onderhoudsbeurt zou geven maar ook dat er geld is uitgetrokken om alle Heerlense vijvers een opknapbeurt te geven.

Al met al een mooi resultaat voor vissers, wandelaars en iedereen die het Heerlense groen een warm hart toedraagt.

U bent hier