h

Niet het bedrijf, wel de mensen

8 oktober 2012

Niet het bedrijf, wel de mensen

De SP steunt de uitgave van 16 miljoen om zoveel mogelijk werk voor WSW'ers te behouden.

De SP wil dat zoveel mogelijk werk wordt behouden. Voor de SP staan niet de top en hun organisatie, maar de mensen die het werk doen voorop!

Vooral de oude top van Licom heeft er financieel de afgelopen jaren een potje van gemaakt. Dat heeft tekorten van miljoenen euro's tot gevolg. Daarom grijpen de gemeenten nu in. Het kon zo niet langer doorgaan. De problemen die de top van Licom veroorzaakt heeft, bleken te groot. Slecht voor het gemeenschapsgeld dat ermee gemoeid is en slecht voor de duizenden Wsw'ers.

De SP steunt het ingrijpen. Voor de SP staan daarbij de Wsw'ers voorop. Zij zijn het ware bedrijfskapitaal. Om hen is het allemaal te doen! Hoe de toekomst er ook zal uitzien: zoveel mogelijk Wsw'ers dienen aan het werk te blijven.

Daarom steunden de SP-fracties in de gemeenteraden het uittrekken van 16 miljoen euro om de salarissen van de Wsw'ers te betalen en om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Omdat de SP de Wsw zeer belangrijk vindt, is er een speciaal spreekuur ingericht. Heeft u vragen? Of heeft u informatie voor ons?

Het SP-WSW-spreekuur
Bel iedere zaterdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur met 045 5725777.

Mailen kan natuurlijk ook: heerlen@sp.nl.

U bent hier