h

Sluiting Tippelzone: kans op terugkeer van de menselijke waardigheid

14 november 2012

Sluiting Tippelzone: kans op terugkeer van de menselijke waardigheid

Wij zien de sluiting van de Tippelzone als een kans om een gitzwarte bladzijde uit de geschiedenis van onze stad om te slaan. Een kans op de terugkeer van de Menselijke Waardigheid! Wie had dat 15 jaar geleden durven dromen?
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in het debat over de sluiting van de Tippelzone

Ron Meyer

De SP is tevreden met de sluiting van de Tippelzone. Tijdens het debat in de gemeenteraad blikte SP-fractievoorzitter Ron Meyer terug op een zeer roerige periode in de Heerlense geschiedenis. De SP sprak de PvdA aan op een bijdrage in de raadscommissie. De sociaal-democraten vergeleken de zwaar verslaafde prostituees met "vroeger waren het misschien zielige en arme meisjes, nu zijn het echter vrouwen, die weten wat ze willen en voor zich zelf opkomen." De PvdA ging in de raadscommissie tekeer tegen wethouder van Zutphen, maar veranderde van opvatting in de raad. Meyer is blij dat de PvdA nu ook inziet dat sluiting van de zone om menselijke waardigheid gaat. "Het gaat hier om zwaar verslaafde doodzieke dames. De Tippelzone faciliteert misbruik van die vrouwen. Dat was en is walgelijk. Ooit kon het niet anders, met honderden junks en prostituees in onze buurten, maar nu is het tijd om de menselijke waardigheid terug te laten keren."

De bijdrage van de SP in het Tippelzone-debat:

Voorzitter, ik heb hier ook vorige week verteld dat ik als jochie nog wel eens over de CBS-weg fietste. In de jaren '90 was dat de straat waar tippelen gedoogd werd. Ik herinner me de uitgemergelde zwaar verslaafde dames die daar vaak amper rechtovereind probeerden klanten te krijgen. Zelfs in de vrieskou. Later kwam ook het noodgebouw voor verslaafden nog in het gebied tussen de CBS-weg en de Kloosterweg. Het is een beeld dat ik nog scherp op mijn netvlies heb. Ik vroeg mij als scholier af waarom we dat als samenleving eigenlijk lieten gebeuren. Iedereen kon toch zien dat de dames ziek waren en de heren- die vaak rondjes reden om kennelijk de prijs te drukken- op een walgelijke manier misbruik maakten van hun geestelijke en lichamelijke omstandigheid.?Waarom grijpt niemand in? was een van de gedachten die ik als jonge tiener daar had.

Je kunt als maatschappij en politicus een opvatting hebben over prostitutie. Maar dat standpunt (linksom of rechtsom) is hier helemaal niet relevant. Het gaat in het geval van de Heerlense tippelzone namelij over zwaarverslaafde en veelal doodzieke dames. Dit is niet alleen een discussie over overlast, maar vooral een debat over moraal en menselijke waardigheid. De Tippelzone was altijd- en de SP heeft dat ook altijd zo benoemd- een onwenselijke noodoplossing. Om je voor te schamen, maar tegelijkertijd begonnen als de enige manier om voor veiligheid in buurten en zorg van de prostituees te zorgen. Eind jaren 90 was de situatie in onze stad simpelweg onhoudbaar. Honderden junks, prostituees en heftige moorden in een keiharde scene.

Eind jaren 90 kwamen hele buurten in opstand. Eerst in Zeswegen. En later op andere plekken. Het toenmalige College (met CDA als grootste partij) koos voor tippelzone tussen de buurten Heksenberg en Palemig. Bewoners van die buurten kwamen massaal in opstand en bezetten de tippelzone ruim 1 jaar. Heerlen stond op zijn kop. De oude politiek wist zich geen raad met de enorme drugs- en prostitutieproblemen. Het CDA werd zelfs geinfiltreerd door boze Heksenbergers. Ik meen dat een enkeling in de huidige CDA-fractie z'n politieke carriere zelfs via die ophef begonnen is. Het was de tijd waarin Heerlen in landelijke media het afvalputje van de Mijnstreek werd genoemd. Er stierven verslaafden op straat en het was de tijd waarin zelfs enkele prostituees het leven lieten. Het was een tijd waarvan we met z'n allen blij kunnen zijn dat de nieuwe generatie zich helemaal niet zal kunnen voorstellen hoe het er toen in Heerlen uitzag. Uiteindelijk werd voor een noodoplossing in de Beitel gekozen. Aan de rand van de stad. Een Tippelzone was en is zeer onwenselijk. De problemen met ruim 65 veelal heroineverslaafde prostituees en hun klanten- in de stad en de buurten- waren echter te groot. Heerlen zocht naar een onwenselijk maar onontbeerlijke oplossing, geboren uit wanhopige noodzaak. En dus werd de Tippelzone in de Beitel aangelegd. Door een combinatie met zorg voor de dames door het Leger des Heils - en veranderde omstandigheden- nam de groep in de afgelopen 12 jaar af van 65 tot 8 prostituees. Van die 8 zeggen er hoogstens 3 niet te willen uittreden. 3 van de 65 gebruikers van de Tippelzone betekent dat het ons moet lukken om het probleem aan te pakken zonder dat we nog langer als overheid een volstrekt onwenselijke situatie met zwaar verslaafde dames organiseren. We bieden de dames enerzijds het uitstapprogramma en anderzijds gebruiken we maatregelen in de openbare orde zodat het?sluiten van de Tippelzone niet leidt tot overlast in de buurten.

De SP is een optimistische partij. Wij zien de sluiting van de Tippelzone als een kans om een gitzwarte bladzijde uit de geschiedenis van onze stad om te slaan. Een kans op de terugkeer van de Menselijke Waardigheid! Wie had dat 15 jaar geleden durven dromen?

U bent hier