h

SP wil uniforme scherpe Graaiersregeling

28 november 2012

SP wil uniforme scherpe Graaiersregeling

Grote afbeelding
De SP in Heerlen wil dat de Heerlense regeling om teveelverdieners bij publieke instellingen aan te pakken, gelijk gesteld wordt aan de aangescherpte provinciale Graaiersregeling. Nadat het HeerlenseRode Mannetje in 2011 actie voerde op de stoep van zorginstellingen die hun bestuurders boven de Balkenendenorm betaalden, was Heerlen een van de eerste gemeenten in het land die die instellingen straffen met minder subsidie.
De SP wil een duidelijke en uniforme aanpak van door de provincie tot 'graaiers' bestempelde bestuurders van publieke instellingen. De provinciale Graaiersregeling bevatte oorspronkelijk enkele gaten, waardoor in de praktijk zelfs publieke organisaties met grote graaiers niet gekort werden op de subsidie. Inmiddels is de Graaiersregeling aangescherpt. De Provincie kort de ziekenhuizen, scholen en andere publieke instellingen waaraan zij subsidie verstrekt met het totale bedrag van de overschrijding van de Balkenendenorm. Heerlen hield tot dusverre rekening met het deel dat de Heerlense subsidie uitmaakt van de totale overheidsbijdrage. Indien de aangescherpte provinciale Graaiersregeling overschrijdingen harder aanpakt, wil de SP dat Heerlen het goede voorbeeld van de Provincie volgt.
Tegelijkertijd wil de SP weten hoe succesvol de lokale Graaiersregeling is sinds de invoering. "Als het aantal publieke organisaties dat de bestuurders boven-de-Balkenendenorm betaalt, terwijl het personeel vaak kampt met bezuinigingen en stijgende werkdruk, afgenomen is, dan toont dat het succes vanhet Rode Mannetje. Maar tegelijkertijd gaan we net als de Provincie het oldboysnetwerk dat zich doof houdt voor publieke verontwaardiging harder aanpakken." zegt initiatiefnemer van het Rode Mannetje en SP-fractievoorzitter Ron Meyer.
De schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Ron Meyer vind je hier.

U bent hier