h

Haags onheil treft Heerlenaren nog harder dan gedacht

13 januari 2013

Haags onheil treft Heerlenaren nog harder dan gedacht

College van Heerlen: bezuiniging Rutte 2 betekent jaarlijks 8,5 miljoen minder voor wsw, werk en reintegratie

"Wie nog altijd denkt dat Samsom goed onderhandeld heeft, mag nu wel wakker worden." SP-leider Ron Meyer

De SP is geschokt dat de Haagse bezuinigingen op onder andere reintegratie, werk en de sociale werkvoorziening in Parkstad nog hoger uitvallen dan al gedacht. Volgens een onderzoek van Deloitte zouden de bezuinigingen van Rutte 2 vooral neerkomen bij de gemeenten met meer problemen. Heerlen zou zo'n 7 miljoen minder ontvangen. Uit de beantwoording van vragen van de SP door het gemeentebestuur blijkt dat het nog erger is. Heerlen krijgt jaarlijks zo'n 8,5 miljoen minder uit Den Haag. Dat is zo'n 95 euro per Heerlenaar. "Het is nog erger dan we dachten en nu blijken Heerlen en Kerkrade ook nog eens harder te moeten bloeden dan Wassenaar en Bloemendaal." zegt SP'er Ron Meyer

"Wie nog altijd denkt dat Samsom goed onderhandeld heeft, mag nu wel wakker worden." zegt SP-fractievoorzitter Ron Meyer. Hij legt uit: "Eerder bleek al dat de 75% bezuiniging op de huishoudelijke hulpen zo'n 2.000 thuiszorgers en 3.000 clienten in onze regio raakt. Nu gooit Den Haag ook nog eens een miljoenenbezuiniging op re?ntegratie, werk en de sociale werkvoorziening over de schutting naar de gemeenten." Die bezuiniging blijkt armere gemeenten ook nog eens harder te raken dan rijkere gemeenten. Gemeenten als Heerlen, Kerkrade, maar ook in Noordoost-Groningen krijgen zwaardere bezuinigingen dan Wassenaar en Bloemendaal. Dat is het tegenovergestelde van 'eerlijk delen'.
In de beantwoording door het Heerlense College staat onder andere: "Op basis van eigen (globale) berekeningen worden de effecten van het regeerakkoord voor de Heerlense situatie (voorlopig) nog hoger ingeschat dan de in het onderzoek genoemde korting van 7,5 miljoen per jaar. Uit berekeningen kan worden afgeleid dat in 2017 de totale budgetkorting 8,45 miljoen bedraagt, hetgeen neerkomt op een gemiddeld verlies per inwoner van 95 euro."

Een gemeente met minder grote sociale uitdagingen heeft te maken met een lagere bezuiniging. Wassenaar wordt veel minder hard geraakt dan Heerlen. Het Heerlense College zegt dat "in deze regio is het aandeel Wsw 2,4 procent tegen 0,9 procent landelijk. Heerlen heeft dus een onevenredig hoog aantal Wsw'ers en draagt daardoor een hoger risico bij een tekort schietende landelijke vergoeding."

U bent hier