h

Heerlen en Parkstad bevestigen: kabinetsbeleid is dramatisch voor onze buurten

11 januari 2013

Heerlen en Parkstad bevestigen: kabinetsbeleid is dramatisch voor onze buurten

SP-fractievoorzitter Ron Meyer stelde enige tijd geleden vragen aan het College van B&W van Heerlen en het regiobestuur van Parkstad. Meyer vreest het stilvallen van investeringen. De woningcorporaties stuurden een brandbrief over het heroverwegen van 1,5 miljard aan noodzakelijke herstructurering (renovatie, sloop en nieuwbouw) in de vergrijzende en krimpende regio Parkstad. Uit de antwoorden blijkt een dramatisch effect voor Heerlen en Parkstad. Investeringen in herstructureringswijken als Hoensbroek en MSP lopen gevaar.

"De SP wil samen met de lokale PvdA en VVD optrekken naar Den Haag om Samsom en Rutte tot inkeer te brengen. Wij willen geen spookbuurten in onze regio!" SP-fractievoorzitter Ron Meyer naar aanleiding van de antwoorden van Heerlen en Parkstad

Heerlen verwacht dat "de waarde van woningen verder zal afnemen en door het uitblijven van investeringen zal de kwaliteit van de woonomgeving en de leefbaarheid in wijken en buurten afnemen". Woningcorporatie Woonpunt zou zelfs in afwachting op een reactie van Minister Blok (VVD) "zekere investeringen in herstructureringswijken MSP en Hoensbroek" hebben geparkeerd.

"Het kabinet Rutte 2 zegt Bruggen te willen bouwen. Als wij in Parkstad de noodzakelijke verbouwingen in onze buurten kunnen doen, mogen ze die brug houden.?De SP wil samen met de lokale VVD en PvdA optrekken richting Den Haag om Rutte & Samsom te overtuigen spookbuurten in Parkstad te voorkomen." zegt Meyer.

U bent hier