h

Antwoord op SP-vragen: IBE gaat toch door!

26 februari 2013

Antwoord op SP-vragen: IBE gaat toch door!

"Het is fantastisch dat een evenement dat duizenden jongeren, levendigheid en energie trekt, gered is voor Heerlen."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer nadat bekend werd dat het breakdance-festival IBE gered was voor Heerlen

SP-fractievoorzitter Ron Meyer reageerde op L1-radio verheugd op het antwoord van PvdA-wethouder Braeken op schriftelijke vragen van SP-raadslid Jordy Clemens. De gemeente bespaart op lange termijn een hoop kosten door de oude onwenselijke financiele constructie te stoppen. Om het evenement niet ten onder te laten gaan, trekt Heerlen eenmalig 25.000 euro extra uit. Daardoor kan IBE in afgeslankte versie doorgaan in 2013. Afhankelijk van provinciale steun zal het evenement op volle sterkte plaatsvinden. In Provinciale Staten werd een SP-motie weliswaar in eerste instantie verworpen, maar maakte Gedeputeerde Noel Lebens bekend het evenement ook te willen steunen.

SP'er Jordy Clemens had een week geleden gevraagd hoe het International Breakdance Event gered zou kunnen worden, maar Clemens stelde ook kritische vragen over de onbegrijpelijke financiele constructie uit het verleden. Nadat bekend werd dat IBE mogelijk niet door zou gaan en wellicht definitief zou vertrekken uit Heerlen verrichte de SP onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van een zeer onwenselijke financiele constructie uit 2007. De kartrekkers van IBE stonden op de loonlijst van de gemeentelijke instelling Schunck, en dus op de gemeentelijke loonlijst. En wel samen voor 1,34 FTE. In totaal een kleine 2.500 manuren per jaar voor een evenement van 3 dagen.

Wethouder Braeken deelde de mening van de SP: die financiele constructie was onwenselijk. "De gemeente is geen evenementen-bureau, kartrekkers van evenementen worden gefinancierd op project-basis. Hoe dit ooit tot stand heeft kunnen komen, wordt verder uitgezocht."

De SP wilde van Braeken weten of er meer van dit soort financiele onwenselijkheden in de Heerlense culturele sector bestaan. "In de krant werd u geciteerd dat het nu crisis is, maar enkele jaren geleden nog niet. De SP steunt de culturele lente, investeringen in de bieb, de muziekschool, het poppodium en al die andere belangrijke levendigheid en creativiteit horen bij Heerlen. Wij zijn niet bang tegen de stroom in te zwemmen...maar juist daarom vinden we mogelijke geldverkwisting onacceptabel. De SP wil weten of er een cultuur-binnen-cultuur bestaat die het niet zo nauw neemt met de kosten."

Braeken antwoordde dat er geen cultuur-binnen-cultuur bestaat en dat er scherp op kosten wordt gelet.

U bent hier