h

Participatiewet raakt duizenden Heerlenaren hard in hun beurs en hun toekomstkansen

26 februari 2013

Participatiewet raakt duizenden Heerlenaren hard in hun beurs en hun toekomstkansen

"We weten dat de PvdA in Heerlen uit het juiste sociale hout gesneden is. We willen hen van harte steunen en helpen om hun partijgenoten in Den Haag te overtuigen. Deze snoeiharde bezuiniging raakt juist de gemeenten en mensen die de berg op proberen te krabbelen het hardst." SP-fractievoorzitter Ron Meyer

"Weg met dat rechtse rotbeleid" zei PvdA-leider Diederik Samsom medio 2012. Hij beloofde goed werk voor mensen met een arbeidshandicap en ondersteuning voor werklozen om weer aan de slag te kunnen. De Participatiewet die door Samsom zelf werd afgesproken in de landelijke VVD-PvdA-coalitie leidt tot een jaarlijkse miljoenen-bezuiniging (8,5 miljoen) op duizenden Heerlense arbeidsgehandicapten en werklozen.

De SP agendeerde de Heerlense effecten van de Participatiewet van het Kabinet Rutte-Asscher in de raadscommissie Economische Structuur. Die gevolgen blijken desastreus. Heerlen krijgt op termijn te maken met een bezuiniging uit Den Haag van 8,5 miljoen op het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap en in de bijstand. Niet alleen worden armere gemeenten die te maken hebben met bevolkingskrimp en grotere sociaal-economische problemen harder getroffen dan rijkere gemeenten. "Heerlen en Kerkrade krijgen zwaardere lasten dan Bloemendaal en Wassenaar. Dit is dat rechtse rotbeleid waar Samsom het over had, alleen wordt het nu uitgevoerd door een PvdA-staatssecretaris." zei SP-fractievoorzitter Ron Meyer

Nieuwe arbeidsgehandicapten mogen door de Participatiewet vanaf 1 januari 2014 niet meer instromen in de WSW. In onze regio is 2,5% van de bevolking een WSW (arbeidshandicap)-indicatie, gemiddeld in Nederland is dat 0,9. Heerlen en de regio Parkstad hebben ook op het gebied van langdurige werkloosheid een grotere achterstand in te halen. En juist regios als Oost-Groningen en Parkstad worden het hardst getroffen.
Nieuwe arbeidsgehandicapten komen in de bijstand terecht, met een veel lagere uitkering en de mogelijkheid dat ze jarenlang op bijstandsniveau moeten werken. Voor anderen is er simpelweg geen aangepast werk, met als consequentie dat ze thuis kunnen komen te zitten.

De SP riep partijen op om hun lijntjes naar Den Haag te gebruiken. "We weten dat de PvdA in Heerlen uit het juiste sociale hout gesneden is. We hopen van harte dat zij hun partijgenoten in Den Haag kunnen overtuigen. Omdat deze snoeiharde bezuiniging juist de gemeenten die de berg op proberen te krabbelen het hardst raakt."

U bent hier