h

Vragen over groeve Heksenberg

3 februari 2013

Vragen over groeve Heksenberg

SP-raadsleden Wim van Kempen en Sedai Bayraktar waren de afgelopen tijd op bezoek bij het actiecomite Heksenberg. De bewoners aan de Roebroekweg in Heksenberg hebben al vele jaren last van de zandgroeves in de omgeving. Modder, zand, stof, lawaai en onveilige situaties. Aangezien er helaas geen afspraken gemaakt lijken te kunnen worden, is het na vele jaren tijd voor handhaving.

De SP en de bewoners willen weten hoe het met de handhaving door de gemeente zit. Wim van Kempen en Sedai Bayraktar stelden de volgende schriftelijke vragen.

1. Is het juist dat de gemeente niet handhavend wil optreden en m.n. Quaedvlieg zijn gang laat gaan?
2. Waarom krijgen bewonerscomite bewoners Wetswinkel Landgraaf geen antwoord hierover binnen de gestelde termijnen?
3. De gemeente heeft in februari 2012 toegezegd Quaedvlieg te verzoeken een nieuwe aanvraag voor de milieuvergunning in te dienen. Daarmee zouden de buurtbewoners de gelegenheid krijgen zienswijzen kenbaar te maken en zouden de klachten verwerkt kunnen worden in een eventuele nieuwe vergunning met bijbehorende voorschriften. Waarom ligt deze aanvraag er nog niet? Heeft de gemeente Quaedvlieg een termijn gesteld om de aanvraag in te dienen? (- dat zou niet onredelijk zijn in de huidige situatie).
4. Wijkbewoners zijn voor de gemeente partners voor de inrichting en aankleding van de leefomgeving. Is het niet zo dat de gemeente nu hier te kort schiet en kansen laat liggen in de communicatie, nu bewoners van de Roebroekstraat e.o. zich zeer actief tonen t.a.v. hun leefomgeving?
5. De gemeente zou werken aan een algemene brief voor de buurt over de situatie. Wannneer mogen de bewoners deze verwachten?
6. Welke zijn de plannen voor herinrichting van dit (groeven) gebied die de gemeente ? in samenspraak met de buurt, nemen wij aan zal ontwikkelen?

U bent hier