h

Vragenuur: Mondriaan, Componenta en de Sleutel

3 februari 2013

Vragenuur: Mondriaan, Componenta en de Sleutel

De SP heeft 3 themas aangemeld voor het vragenuur van de Gemeenteraad van Heerlen. De socialisten willen weten welke consequentie de forse bezuiniging op het personeel door geestelijke gezondheidszorg-instelling Mondriaan op de geleverde zorg voor Heerlen betekent. De SP-fractie is bovendien zeer benieuwd naar de stand van zaken in de overlastdiscussie van ijzergieterij Componenta. Al jaren strijden buurtbewoners tegen de stank van de ijzergieterij. De Provincie is formeel al lange tijd aan zet als het gaat om de vergunning en de handhaving. Maar de SP wil ook weten wat het College van Heerlen gedaan heeft. Begin 2011 liet wethouder Gillissen weten als oliemannetje te zullen optreden en er alles aan te doen om een oplossing te vinden.

Tot slot wil de SP weten wat het alternatief is voor de sluiting van jongerencentrum de Sleutel in Heerlen-centrum. De geweldige inzet van Niels en Isabel, die buiten alle formele structureren om met de Sleutel begonnen en zeer succesvol waren, verdient alle respect. Hun keuze om te stoppen eveneens. De SP wil weten wat het alternatief voor de Sleutel wordt.

Meer informatie of meer weten?
E-mail: heerlen@sp.nl
via twitter: @SPHeerlen

U bent hier