h

Sibelco: geen afgraving tot aan de achterdeur!

26 maart 2013

Sibelco: geen afgraving tot aan de achterdeur!

Sibelco wil nu niet alleen de Mijnsteenberg afgraven, maar ook nog eens de schil die overblijft. Dat is tegen een eerder akkoord. De SP zegt: afspraak is afspraak.

"Afspraak is afspraak, terug komen op eerdere afspraken, bezorgt de buurt kopzorgen en maakt van Sibelco een onbetrouwbaar bedrijf."
SP-raadslid Yolanda Claessens.

In Heerlen bevinden zich enkele zandgroeves. 1 Daarvan wordt tot 2020 afgegraven door Sibelco. Dat bedrijf maakte met de gemeente afspraken over de winning en de herontwikkeling na de afgraving.

Jarenlang verzette de buurt (omgeving Heksenberg) tegen afgraving van de oude Mijnsteenberg, als symbool van de geschiedenis en als praktische bescherming tegen zandoverlast. De Heksenbergers kregen steun van de SP. Desondanks koos een meerderheid van de gemeenteraad in 2004 voor afgraving (door de Mijnsteenberg niet als monument te beschouwen) en ving de buurt bot bij de Provincie en de rechter.

Nu wil Sibelco echter niet alleen de Mijnsteenberg afgraven, maar ook nog eens de schil die overblijft. Dat is tegen de afspraken in het zogeheten Masterplan Groevegebied. De SP zegt: afspraak is afspraak. "Als Sibelco niet opnieuw het vertrouwen van de buurt wil verspelen, doet het er goed aan om zich aan afspraken te houden in plaats van buurtbewoners op de kast te jagen met wilde plannen over afgraving tot aan hun achterdeur. Als Sibelco wil terugonderhandelen, zullen wij de afgraving van de Mijnsteenberg ter discussie stellen," zegt SP-raadslid Yolanda Claessens.

Wij zijn niet onder de indruk van het argument: als we niet doen wat Sibelco wil, plaatst het een hek om de groeve en hebben we helemaal niks. Afspraak is afspraak. De gemeente dient Sibelco duidelijk te maken dat terug-onderhandelen zeer onverstandig is.

De SP stelde over dit onderwerp de volgende schriftelijke vragen aan het college.

1. Op welke manier heeft het College kennis genomen van de plannen van Sibelco om de Mijnsteenberg volledig af te graven?
2. Is het College het met de SP eens dat zandwinning en afgraving van het gebied tussen de Mijnsteenberg (de schil) en de woningen onacceptabel is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
3. Is het College het met de SP eens dat Sibelco zich dient te houden aan de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het Masterplan Zandgroeves, dat door de gemeenteraad van Heerlen in 2009 is vastgesteld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
4. Hoe ?hard? (afdwingbaar) zijn de afspraken met Sibelco?
5. Wat gaat c.q. kan het College doen om te zorgen dat Sibelco zich aan de gemaakte afspraken houdt?
6. Is het College het met de SP eens dat Sibelco zich een onbetrouwbare partner toont door steeds met nieuwe plannen te komen en hiermee eerder gemaakte afspraken te schenden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
7. Hoe duidt het College de uitspraak van Sibelco dat volledige afgraving (inclusief schil en gebied vlakbij de bewoning) van de mijnsteenberg noodzakelijk is om de groeve her in te richten volgens de gemaakte afspraken?
8. Is het College het met ons eens dat Sibelco jaren de tijd heeft (gehad) om zich voor te bereiden op deze herinrichting en met andere woorden dat Sibelco geld had kunnen reserveren om deze plannen uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
9. Sigrano en nu Sibelco veroorzaken met hun afgravingen al vele jaren overlast voor de omwonenden. Deelt het College onze mening dat de omwonenden recht hebben op duidelijkheid met betrekking tot de einddatum van de werkzaamheden? Zo ja, wat is de einddatum/zijn de einddata van de zandwinning in het groevegebied?
10. Klopt het dat de bestemming op het gebied van de mijnsteenberg momenteel mijnbouw is? Zo ja, is dit de reden dat de bestemming van dit gebied gewijzigd moet worden, omdat zandwinning niet onder mijnbouw valt?
11. Kan wijziging van het bestemmingsplan leiden tot schadeclaims van omwonenden? Zo ja, waarom en hoe groot is die kans? Zo nee, waarom niet?
12. Van de groeve tot de Mijnsteenberg, van verwijdering van de schil tot het gebied vlakbij de achterdeur/tuin van de omwonenden. Sibelco rekt beloftes en afspraken voortdurend op. Dat leidt tot veel bezorgdheid, boosheid en onbegrip. Ligt er (commercieel) interessant zand onder de nabijgelegen woningen? Zo ja, kan het College garantie de omwonenden van de groeve (achter de Mijnsteenberg) de garantie en duidelijkheid geven dat er geen winning plaatsvindt, anders dan eerder afgesproken?

U bent hier