h

Rode Mannetje continues: doorpakken met Graaiersregeling

15 april 2013

Rode Mannetje continues: doorpakken met Graaiersregeling

Heerlen was een van de eerste gemeenten die de over-de-top-salarissen in de (semi)publieke sector aanpakte. Dat had onder andere te maken met de acties van het Rode Mannetje. De SP-mascotte verscheen op de stoep van (thuis)zorginstellingen en andere publieke organisaties die hun bobos te-veel-betalen. De Provincie Limburg voerde zelfs een regeling in met de veelzeggend naam: graaiersregeling. Voortaan zouden organisaties die hun bestuurders boven-Balkenendenorm-salarissen betalen, voor het teveel-betaalde worden gekort op hun subsidie.

Vorige week deed een nieuwsbericht voorkomen alsof de rechter een stokje zou steken voor de graaiersregeling. SP-fractievoorzitter Ron Meyer pakte de rechterlijke uitspraak erbij en kwam tot een andere conclusie: de graaiersregeling kan onverkort worden toegepast. Meyer wil dat Heerlen volle kracht vooruit gaat met het aanpakken van exorbitante beloningen in de publieke sector.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Heerlen.

-? Heeft u de uitspraak van de rechtbank gezien? Zo ja, wat is uw opvatting?

- Deelt u de mening van de SP dat wie de uitspraak zelf leest (en door het 'gespinde' media-bericht heenprikt) de mogelijkheden overeind blijven om exorbitante beloningen via de subsidierelatie aan te pakken? Zo ja, waarom en hoe?

-Heerlen was een van de eerste gemeenten die de over-de-top-beloningen aanpakte. In de Provincie Limburg werd de aanpak van over-de-top-beloningen in de (semi-) publieke sector Graaiersregeling genoemd. De provincie ging zelfs een stap verder: subsidie zou worden verlaagd met het totaal teveel betaalde aan over-de-top-beloning.
Hoe staat het met de aanscherping van het Heerlense beleid aan de Provinciale Graaiersnorm? Wat is de stand van zaken?

- is het huidige beleid voldoende om de Graaiersregeling succesvol in de praktijk te brengen of is er aanvullend Heerlens beleid nodig om in de subsidierelatie geschikt te maken om de Graaiersregeling optimaal te kunnen inpassen? Zo ja, hoe en wanneer zult u dat gereed hebben? Zo nee, waarom niet?

U bent hier