h

Sluiting parkeerdek oud-CBS: risico op parkeeroverlast GMS

12 april 2013

Sluiting parkeerdek oud-CBS: risico op parkeeroverlast GMS

De SP-fractie heeft vernomen dat het parkeerdek van het oude CBS-gebouw gesloten zal worden. Momenteel wordt dat dek gebruikt door personeel en bezoekers van onder andere de Belastingdienst. Het gaat naar schatting om enkele honderden auto's per dag.

De SP-fractie vreest als gevolg hiervan overlast voor de wijken GMS en wellicht ook Zeswegen. SP-raadslid Wim van Kempen stelde de volgende schriftelijke vragen.

  1. Is het correct dat op korte termijn de parkeergelegenheid binnen het oude CBS-gebouw zal gaan sluiten.voor parkeerders zonder binding met het gebouw? Is B&W hiervan op de hoogte?
  2. De huidige 200-300 gebruikers zullen hun auto wellicht gaan plaatsen in een van de aangrenzende wijken en daar overlast gaan veroorzaken.. Vindt het college dit een ongewenste ontwikkeling, zoals ook de bewoners?
  3. Wat gaat B&W eventueel doen om de gevreesde ontwikkeling te voorkomen of misschien te beperken?

U bent hier