h

Wietpasbeleid Maastricht ten koste van Heerlense buurten

18 mei 2013

Wietpasbeleid Maastricht ten koste van Heerlense buurten

Agenten uit Heerlen moeten in Maastricht Wietpas gaan handhaven

De Wietpas wordt een steeds groter fiasco. Nu dreigen zelfs Heerlense buurten de dupe te worden van het falende rechtse speeltje. De SP vindt dat onacceptabel en roept in schriftelijke vragen de burgemeester op de steun aan het 'Limburgse Wietpasfront' in te trekken als handhaven in Maastricht ten koste gaat van politiecapaciteit in Heerlense buurten.

Onder meer ter voorkoming van een mogelijk waterbedeffect sloten Limburgse coffeeshopgemeentes enige tijd geleden een compromis om wel te handhaven: het zogenaamde 'Wietpasfront'. Cruciale pijler onder dat compromis was dat minister van Opstelten extra agenten toezegde voor handhaving.

Sinds kort gaat burgemeester Hoes van Maastricht (eerder tegenstander van de Wietpas) volop de confrontatie aan met de coffeeshops. Dit leidde tot een toename van straathandel en verwante overlast. Om de orde terug te brengen op de Maastrichtse straten wil Hoes nu extra agenten inzetten, maar volgens onze informatie komen er geen extra agenten maar worden deze agenten weggehaald uit andere Limburgse steden.

Wanneer het klopt dat er minder agenten in Heerlense buurten komen doordat die agenten in Maastricht de Wietpas moeten handhaven, neemt de SP aan dat de burgemeester zijn handtekening onder het 'Wietpasfront' weghaalt. Heerlense buurten mogen niet het slachtoffer worden van het failliete Wietpasbeleid!

De SP stelde de volgende vragen:
1.Klopt het dat er per saldo g??n extra agenten naar Limburg komen i.v.m. handhaving van problematiek rond de Wietpas?
2.Zo ja, betekent dat dan dat de extra agenten die in Maastricht ingezet gaan worden, ten koste gaan van politie-inzet in de rest van Limburg, o.a. Heerlen dus?
3.Vormt een vermindering van het aantal agenten in Heerlen in uw ogen een risico voor de leefbaarheid in onze buurten?

4.Hoe ziet u de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, burgemeester Hoes, nu die blijkbaar extra agenten naar Maastricht wil halen, ten koste van politie-inzet in andere Limburgse gemeentes?
5.Heeft hij daarover overlegd met u? Zo ja, wat is daarin uw standpunt geweest?
6.Zo nee, hoe is dat mogelijk???

7.Herinnert u zich nog dat ook burgemeester Hoes eerder zeer kritisch was op de Wietpas en eveneens vreesde voor grotere overlast?
8.Kunt u zich vinden in de analyse van de SP dat burgemeester Hoes van Maastricht nu kennelijk toch de aantoonbaar geflopte Wietpas wil handhaven, ten koste van politie-inzet in buurten en wijken in de rest van Limburg?

Volgens u was handhaving van het ingezetenecriterium een compromis binnen het ?Limburgse Wietpasfront?. Fundamenteel onderdeel van dat compromis was de belofte aan de Heerlense gemeenteraad van de komst van extra agenten.

9.Klopt het Heerlen straks minder agenten in de buurten en wijken heeft omdat deze agenten in Maastricht moeten worden ingezet voor handhaving van de problematiek rond de Wietpas?
10.Zo ja, wanneer gaat u uw handtekening onder het ?Wietpasfront? weghalen?

U bent hier