h

Buitenring: weg van half miljard, hoogste tijd voor haalbaar alternatief

14 juni 2013

Buitenring: weg van half miljard, hoogste tijd voor haalbaar alternatief

"De weg wordt nog duurder OF de vierbaans Driessen-Drive is van de baan. De hoogste tijd voor een haalbaar alternatief." SP-fractievoorzitter Ron Meyer pleit voor het

De SP-fractie wil dat het gemeentebestuur van Heerlen de Provincie oproept de vierbaans Buitenring te heroverwegen. De SP wil dat de 2 keer 2-baansweg obsessie stopt. Door die obsessie dreigt de kosten tot een half MILJARD aan gemeenschapsgeld op te lopen. De SP pleit in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur van Heerlen voor het serieus nemen van de 0+optie: bestaande wegennet verbeteren en knelpunten oplossen. De SP stemde in Heerlen reeds in 2005 tegen de overbodige vierbaansweg door Parkstad en pleit al enkele jaren voor een goedkopere en realistische oplossing.

Recent werd bekend dat de aanleg van de Buitenring ongeveer anderhalf jaar vertraagd wordt. De Raad van State zal zich nog moeten uitspreken. De aannemer kan vanaf september 2013 een bedrag van 1 miljoen PER MAAND opeisen. Daardoor dreigen de kosten van maximaal 441 miljoen richting half miljard op te lopen.

"Hoeveel miljoen totale kosten worden door de plee gespoeld als de stekker uit het project wordt getrokken?" Meyer vraagt naar de risicos van de obsessie voor de vierbaansweg.

De schriftelijke vragen van SP'er Ron Meyer luiden:

1) Deelt u de opvatting dat de opties 1a en 1b neerkomen op het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (lees: starten met de aanleg van de weg) voordat de RvS een definitief oordeel heeft geveld? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de opvatting dat de Raad van State niet voor niets heeft gekozen voor een schorsing van de aanleg van de weg? Deelt u de opvatting dat de kans dat de door de Raad van State opgelegde schorsing van de voorbereidende werkzaamheden door diezelfde Raad van State zal worden opgeheven niet erg groot is? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de opvatting dat de opties 1a en 1b grote negatieve consequenties (zoals schadebetalingen en/of aanleg van een weg waarover niet gereden mag worden) kunnen hebben wanneer de RvS later negatief oordeelt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4) Beschikt u over een risico-analyse van de opties 1a en 1b? Kunt u de raad informeren over de potentiele (hoogte van de) risico?s van het starten met de aanleg van de weg voordat de RvS een definitief oordeel geveld? Zo nee, waarom niet?

5) Is het juist dat de opties 1b en 2 sowieso tot extra kosten leiden? Zo ja, hoeveel en welke?

6) Zal de aannemer de niet aan een einddatum gebonden boeteclausule van 1 miljoen euro per maand vanaf september 2013 in werking laten treden? Zo nee, waarom niet?

7) Optie 3 luidt: De provincie en Parkstad gaan het project heroverwegen Is de stekker uit het project trekken daarmee voor het eerst een serieuze (deel)optie?

8 Wat zijn de totale kosten als uitstel tot afstel zou leiden? Met andere woorden: hoeveel miljoen totale kosten worden door de plee gespoeld als de stekker uit het project wordt getrokken? Hoeveel miljoen Heerlens geld betreft het?

9) Deelt u de opvatting dat de fixatie op het aanleggen van een 2 keer 2baansweg- gezien de risico?s en enorme toename van de kosten- inmiddels onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?

10) Waarom lezen we niets over de zogeheten 0+ optie (zoveel mogelijk aanpassing van bestaande infrastructuur, knelpunten oplossen)? Vindt u de 0+ optie een serieuze optie? Zo nee, waarom niet?

11) Gezien de totaal uit de hand lopende kosten en risicos: is Heerlen bereid te pleiten voor de door de SP en anderen (zoals Natuurmonumenten) voorgestelde 0+optie alternatieven? Zo nee, waarom niet?

U bent hier