h

Componenta moet aan aangescherpte geurnorm voldoen van de rechter

17 juni 2013

Componenta moet aan aangescherpte geurnorm voldoen van de rechter

De stankoverlast voor de bewoners in de omliggende buurten rondom ijzergieterij Componenta duurt al vele jaren. Recent heeft de rechter de aangescherpte geurnormen van de Provincie als haalbaar en redelijk omschreven. Verdere aanscherping van de geurnorm, zoals voorgesteld door een groep bewoners, werd afgewezen. De SP wil weten wanneer Componenta definitief/uiterlijk dient te voldoen aan de geurnorm die behaald kan worden door middel van technieken die gebruikelijk en haalbaar zijn in de sector.

De SP stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

- Heeft het College kennis van de datum waarop de stankoverlast uiterlijk moet worden gereduceerd? Zo ja, welke? Zo nee, wat doet het College eraan een dergelijke datum te zullen kennen/in het leven te roepen?
- Deelt u de opvatting van de SP dat met deze rechterlijke uitspraak zo spoedig mogelijk en definitief een oplossing tot stand dient te komen en/of afgedwongen dient te worden door betrokkenen die het algemeen belang dienen? Zo nee, waarom niet?
- Is het College bekend met de uitspraken van vertegenwoordigers van Componenta die neerkomen op verdere vertraging van een oplossing tot eind 2015? Zo ja, hoe beschouwd het College deze uitspraken in het licht van de rechterlijke uitspraak?
- Bent u met de SP eens dat de overheid- als hoeder van het algemeen belang- dient toe te zien op opvolging van rechterlijke uitspraken
- Heeft u gelezen dat de rechter vindt dat de eisen van de Provincie niet onredelijk zijn aangezien de geurnorm gehaald kan worden met technieken die gebruikelijk zijn in de sector? Zo ja, vindt u in het licht van de uitspraak verder uitstel van enkele jaren redelijk?
- Welke bevoegdheden heeft het College van Heerlen inzake het oplossen van deze langslepende kwestie?
- Is uw College bereid bij de Provincie aan te dringen op spoedige handhaving van de (aangescherpte geur)normen waarop de uitspraak van de rechter is gebaseerd? Zo ja, bent u bereid de raad daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?

U bent hier