h

Vragen over Laurierpark- Passart

17 juni 2013

Vragen over Laurierpark- Passart

Volgende week wordt het opgeknapte Laurierpark feestelijk geopend. De Passart kent mooie initiatieven, zoals buurtbewoners uit de oude Passart die samen met kinderen in de rest van de Passart vogelhuisjes timmeren. Maar er zijn ook zorgen en problemen.

Buurtbewoners rondom Laurierpark maken zich grote zorgen. Over verloedering, overlast door het oude riool onder het park en over overlast van jongeren rondom het park. Die zorgen staan in schril contrast tot de geplande feestelijke opening van het Laurierpark op 23 juni. De SP wil weten hoe de problemen aangepakt worden.

De SP heeft de volgende vragen gesteld aan het gemeentebestuur:

- Is het College bekend met de onvrede van buurtbewoners? Zo ja, welke acties zijn er ondernomen?
-?Zijn alle werkzaamheden (riool) en (asbest) onderzoeken definitief afgerond voor de opening van het park? Zo nee, waarom niet?
- Bent u bekend met problemen met het riool en zorgwekkende signalen van buurtbewoners van oa verzakking van oude riool, gesignaleerde ratten (uit oude maar kapotte riool onder het park) en andere problemen met het riool?
- Is het juist dat de aannemer verantwoordelijk is voor de wijze waarop het park (inclusief problemen met het oude riool, verzakkingen etc) is afgeleverd? Zo nee, wie wel? Zo ja, welke gevolgen verbindt de gemeente als opdrachtgever aan de problemen die ontstaan zijn door de werkzaamheden aan het park?
- Wat is de actuele stand van zaken mbt de vondst van asbesthoudende materialen in en rondom het plein?
- Is het College bekend met overlast van met name jongeren, uit allerlei andere buurten? Is de stelling van buurtbewoners terecht dat overlastgevers die verjaagd zijn uit Heerlerheide nu overlast veroorzaken in de Passart? Zo ja, wat zegt dat over het in Heerlerheide ingezette middel, en welke maatregelen heeft het College getroffen?
- Bent u het met de SP eens dat deze zorgen en problemen in schril contrast staan tot een feestelijke opening van het park op 23 juni? Zo ja, hoe gaat u de problemen voor de opening aanpakken? Zo nee waarom niet?

U bent hier