h

Monumenten: bescherm identiteitsbepalende gebouwen!

1 augustus 2013

Monumenten: bescherm identiteitsbepalende gebouwen!

"Laten we leren van het Heerlense verleden en het herkenbare, karaktervolle behouden en beschermen. Daar moet serieus werk van gemaakt worden. Dat is onderdeel van de ziel van de stad." SP-fractievoorzitter Ron Meyer wil een serieuze Heerlense monumentenlijst.

(Fotobronnen: Heerlenvertelt, Veldkruus en Rijckheyt)

Er wordt over Heerlen vaak terecht gezegd dat er zoveel gesloopt is, maar er is ook nog heel veel over. De SP-fractie vindt dat er goed nagedacht moet worden hoe dat behouden en beschermd kan worden. Denk aan Luciushof, Vredeskapel, maar ook bijvoorbeeld aan de oude Ambachtschool. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het onbeschermde werk van de bekende Heerlense architect Peutz.

Veel onbeschermde panden zijn tegenwoordig met een simpele melding te slopen. Dat is precies waarom heel veel andere steden serieuze gemeentelijke monumentenlijsten hebben, met honderden gebouwen en plekken erop.
Meyer vat samen: "Laten we leren van het Heerlense verleden en het herkenbare, karaktervolle behouden en beschermen. Daar moet serieus werk van gemaakt worden. Dat is onderdeel van de ziel van de stad."
Meyer's schriftelijke vragen aan het College van B&W van Heerlen:

1) Deelt u de opvatting dat de ziel van de stad onder andere wordt gevormd door herkenbare, karaktervolle en identiteitsbepalende gebouwen die behouden en beschermd dienen te worden?

2) Onze stad kent zo'n 150 Rijksmonumenten, zoals bijvoorbeeld de Royal, de Pancratiuskerk, Kasteel Hoensbroek en het Glaspaleis.
Wat is de (beschermde of onbeschermde) status van vele andere karaktervolle en identiteitsbepalende gebouwen zoals de oude Ambachtschool (Burgemeester de Hesselleplein), het gebouw van het voormalige Algemeen Mijnwerkersfonds (Akerstraat), de Luciushof (voormalige Carmelitessenklooster) en de Vredeskapel (Akerstraat)?

3) Deelt u de opvatting dat veel niet-beschermde karaktervolle en herkenbare panden, die van invloed zijn op de identiteit van de stad, momenteel in theorie met 1 sloopmelding (of in sommige gevallen vergunningaanvraag) kunnen worden gesloopt?

4) Kunnen cultuurhistorische waarden op dit moment een reden zijn om een verzoek tot sloop van onbeschermde panden te weigeren?

5) Hoeveel gemeentelijke monumenten zijn er in onze gemeente? Welke panden hebben de status gemeentelijk monument?

6) Voordelen en nadelen
a Wat zijn de voordelen van een lijst van gemeentelijke monumenten?
b Bestaan er naar uw opvatting ook nadelen bij een dergelijke lijst? Zo ja, welke?
c Deelt u de opvatting dat gebouwen op verschillende manieren kunnen worden beschermd (zoals: het hele gebouw, alleen de voorkant, etc.)?

7) Bent u bekend met het bestaan van gemeentelijke monumentenlijsten in andere Limburgse steden? Zo ja, hoeveel panden staan er op lijsten in bijvoorbeeld Weert, Maastricht, Venlo, Sittard-Geleen en Roermond?

8) Gemeentelijke monumentenlijst
a Bent u bereid en van plan een serieuze Heerlense lijst van gemeentelijke monumenten aan te leggen? Zo ja, wanneer?
b Heeft u in beeld welke panden bescherming verdienen als gemeentelijk monument, zo ja, welke zijn dat? Zo nee, bent u bereid een beeld te vormen?
c Heeft u kennisgenomen van de oproep van het Rijk aan gemeenten om niet alleen zorg te dragen voor de bescherming van het oude erfgoed, maar ook dat uit de naoorlogse wederopbouw periode (1940-1970)?

U bent hier