h

SP wil debat over MSP: gat tussen Vogelaar-verwachtingen en realiteit

15 augustus 2013

SP wil debat over MSP: gat tussen Vogelaar-verwachtingen en realiteit

"Er gaapt een gat tussen de gewekte 'Vogelaar'-verwachtingen en de huidige realiteit. Geen mooie praatjes meer, maar absolute duidelijkheid!" aldus SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

In MSP zijn bewoners bezorgd. De Plus trok weg uit de buurt om elders meer te verdienen en ook de SNS Bank wil(de) haar pinautomaat verwijderen. De Naar aanleiding van acties van bewoners en de SP heroverweegt de SNS momenteel de pinautomaat te behouden. Maar hoe dan ook: de SP deelt de zorgen van de buurtbewoners. MSP werd enkele jaren geleden aangewezen als Vogelaar-wijk. Er werden plannen uitgewerkt voor zogeheten herstructurering en buurtprojecten. Door tegenvallers werden onderdelen uitgesteld en afgesteld. Het is niet dat er niks gebeurt, maar er gaapt een gat tussen de verwachtingen en de realiteit. De SP wil nu absolute duidelijkheid en alle hens aan dek om goede voorzieningen in de buurt te houden.

"Er gaapt een gat tussen de door 'Vogelaar' gewekte verwachtingen en de huidige realiteit. Wij willen weten wat er feitelijk wel en niet uitgevoerd is en wordt. MSP verdient duidelijkheid. " zegt SP-fractievoorzitter Ron Meyer over zijn verzoek tot een debat met wethouder Braeken. SP'er Meyer vervolgt: "We zien een versnelde trend van het Grote Geld dat zich terugtrekt uit onze buurten en daarmee een maatschappelijke taak verwaarloosd. De Rabobank ging halsoverkop weg uit Hoensbroek. De Plus supermarkt kon elders meer verdienen en ging weg uit MSP. De SNS Bank dacht de pinautomaat daar ook zomaar weg te kunnen halen. Gelukkig lijkt daar vooralsnog een stokje voor gestoken. Maar het is duidelijk: wat kunnen we doen om deze trend te keren?"

Meyer vraagt het College de volgende vragen voorafgaande aan het debat te beantwoorden. Hoogstwaarschijnlijk zal het debat plaatsvinden op 9 september in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

1) Wat is er in MSP allemaal wel gebeurd/verbeterd conform herstructurering en Vogelaar-aanpak? Hoeveel heeft dat gekost?
2) Welke gemeentelijke projecten lopen er in MSP ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie?
3) Wat is er niet gebeurd in het oorspronkelijke herstructureringsplan? Oftewel: wat is uitgesteld? Wat is afgesteld? Wat zijn de oorzaken?
4) Wat gaat er 100% zeker nog gebeuren, wanneer en hoeveel geld is daarmee in totaal gemoeid?
5) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die u ziet in de herstructurering?
6) Wat is de opvatting van het College ten aanzien van het gat tussen de torenhoge verwachtingen die gewekt zijn door het oorspronkelijke plan en de huidige realiteit?
Oftewel: er doet zich nu debizarre situatie voor dat het bij sommige mensen in andere buurten het beeld bestaat dat er wel heel veel aandacht is voor MSP en er uitgerekend in MSP zorgen en klachten zijn dat er te weinig gebeurt. Hoe kan dat?
7) Zijn er lessen getrokken uit het proces waarin bij aanvang (te) veel verwachtingen zijn gewekt en vervolgens plannen tot teleurstelling van de buurt bijgesteld werden?
8 Concreet: wat vindt het College van het (dreigende) verlies van buurtvoorzieningen, zoals de buurtsupermarkt (die al weg is) en de pinautomaat (waarvan de sluiting door verzet uit de buurt door de SNS bank wordt heroverwogen)? Wat kan de gemeente doen?
9) Tot slot: er is in ons hele land een trend zichtbaar van bedrijven en organisaties die wegtrekken uit buurten en stadsdelen en daarmee een van oudsher belangrijke maatschappelijke functie verzaken (zoals de bank, de supermarkt en de openbaar vervoerder). Met isolement en praktische problemen voor een deel van de buurtbewoners (zij die minder mobiel zijn) als risico. Hoe kunnen we het tij keren?

U bent hier