h

Succesvol Mijnwaterproject laat zich niet ophouden door Oeverloze Vergadertijgers

23 augustus 2013

Succesvol Mijnwaterproject laat zich niet ophouden door Oeverloze Vergadertijgers

"Rituele dansers hebben vaak indrukwekkende namen. De Lijpe Leeuwen, de Breedgeschouderde Beren. De initiatiefnemers van deze rituele dans verdienen ook een toepasselijke naam: de Oeverloze Vergadertijgers." SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Het Mijnwaterproject ligt op koers. Het Mijnwaterproject brengt het verleden en de toekomst van Heerlen samen via duurzame energie. Uit de oude mijngangen wordt koel en warm water gepompt om daarmee gebouwen te kunnen koelen of verwarmen. Er zijn op dit moment meer klanten dan van tevoren verwacht werd. Het succes is een deel van de oppositie een doorn in het oog. Met veel spektakel werd deze week een Extra Raadsvergadering bijeengeroepen. Het groots aangekondigde en o zo "noodzakelijke debat" ging als een nachtkaars uit. De zoveelste blamage voor de "oeverloze vergadertijgers".

SP-fractievoorzitter Ron Meyer toonde hoe ongeloofwaardig een deel van de Heerlense oppositie is: er werd 6 keer gesproken over het Mijnwaterproject. Er werd over besloten. Er werden successen geboekt. EN: Er was kortgeleden een Raadsbijeenkomst waar de raad alle technische, financiele en inhoudelijke vragen kon stellen aan: een externe accountant, alle verantwoordelijke geledingen van het Mijnwaterproject en het College. Opvallende afwezigen: zij die moord en brand schreeuwen voor extra vergaderingen.

De bijdrage van de SP door fractievoorzitter Ron Meyer:
Google, voorzitter, vertelde mij hoe die rituele dans heet die onder andere de Nieuw-Zeelandse rugby ploeg uitvoert voordat ze aan een wedstrijd beginnen.

Haka! Voorzitter. Geen tjakka, maar Haka.
Google vertelde mij dat "De dans bestaat uit een reeks van gebaren, vaak beginnend vanuit een door de knie?n gebogen spreidstand. Men spant zijn spieren aan en slaat er vervolgens op. Ook probeert men door een neertrekkende beweging de kracht van de goden vanuit de hemel naar beneden te trekken. Daarnaast kan men nog varieren in gezichtsuitdrukking, zoals het oogwit en een lange tong laten zien."
In deze arena zijn al 3 zomers op rij Haka?s uitgevoerd. Met veel wilde gebaren, woeste gezichtsuitdrukkingen, lange uitgestoken tongen en veel oogwit.
Telkens leidde het nergens toe.
Ook vandaag lijken we weer zo'n dans voorgeschoteld te krijgen. In tegenstelling tot de indrukwekkende dans van de Maori is de Heerlense Haka vooral beschamend nep.
Wat je ook van het Mijnwaterproject vindt... (zelfs als je niet goed wijs bent en er niet in gelooft), er is over gesproken (6 keer), er is over besloten, vorderingen zijn gedeeld en voorgelegd. Er is een uitgebreide informatiebijeenkomst geweest met leger aan verantwoordelijken van allerhande disciplines in het Mijnwaterproject, externe accountants en een groot deel van de raad. BEHALVE uitgerekend de initiatiefnemers van deze extra raad. Alle informatie is voor handen. De gemeente heeft 5,1 miljoen euro in het project gestopt en er successen mee geboekt. Nu gaat het Mijnwaterproject op eigen benen staan. Daarover is uitvoerig gesproken, gediscussieerd en besloten.
En, was dat niet al duidelijk genoeg, was er ook nog een uitspraak van de raad afgelopen juli. Toen zagen degenen die vandaag de raad bijeenriepen een motie sneuvelen om ten aanzien van het Mijnwaterproject op de stoel van het College te gaan zitten. Wie goed naar de heer Hummel luistert, weet dat een afgewezen motie ook een uitspraak van de raad is.
Blijkbaar was het instrument van de extra raadsvergadering nog niet bot genoeg gemaakt, er kwam er dus nog 1. De kans op een rijke en zinvolle bijeenkomst? Nihil.

Nu is het natuurlijk nooit slecht om raadsleden, ambtenaren, wethouders en anderen in of rond deze vergadering hard te laten werken. Maar veel beter is het om dat bij zinvolle zaken te doen. Zaken waar Heerlen sterker en beter van wordt. Bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er nog meer klanten voor het Mijnwaterproject komen.
Wie de raad voor de zoveelste zomer op rij voor procedureel geneuzel bijeenroept, mag spreken van een ritueel. Een ritueel van bedenkelijk niveau. Een ritueel dat gemeenschapsgeld verkwist ten faveure van politiek wapengekletter. Een poging om het Mijwaterproject zo vaak als mogelijk verdacht te maken. Als je maar vaak genoeg suggereert dat vanalles mis is en dat in de krant krijgt, dan gaan missen het nog geloven ook.
Deze vorm van politiek over de rug van succesvolle initiatieven in onze stad is zeer bedenkelijk en kan rekenen op een strijd met de SP. Wij zijn niet onder de indruk van uw rituele politieke dansjes.

Tot slot. Wie een rituele dans uitvoert, heeft doorgaans ook een indrukwekkende naam. De Breedgeschouderde Beren, de Lijpe Leeuwen.
De initiatiefnemers van deze rituele dans verdienen ook een toepasselijke naam: de Oeverloze Vergadertijgers.

U bent hier