h

Grote Tuinen Korting (gratis GFT en duur restafval) is slecht idee

5 september 2013

Grote Tuinen Korting (gratis GFT en duur restafval) is slecht idee

Kunnen we hier spreken van een Grote Tuinen-korting? Is het college het met de SP eens dat groottuinbezitters veel profijt hebben en mensen met kleine tuinen en flatbewoners zonder tuinen juist duurder uit zijn zonder dat zij dat met beter scheiden kunnen compenseren? SP-raadslid Sedai Bayraktar is kritisch over het nieuwe RD4-systeem dat reeds in 5 Parkstad-gemeenten is ingevoerd.

RD4 wil in de Parkstadregio het GFT-afval gratis ophalen en het ophalen van de restafval duurder maken. Afhankelijk van de inhoud van de afvalbakken is dat voor burgers een prijsverhoging van bijna twee tot drie euro per keer.

Dit voorstel van RD4 wordt vanaf 2014 in vijf van de acht Parkstadgemeenten ingevoerd. Hoewel Heerlen vooralsnog niet meedoet, maakt SP Heerlen zich zorgen over de bij-effecten/gevolgen van het nieuwe beleid van RD4.
Vragen:
1.Met het gratis ophalen van GFT-afval en het verhogen van de prijs voor restafval doet Heerlen vooralsnog niet mee. Waarom niet? Wat zijn de redenen van niet-deelname?
2.Kunnen we hier spreken van een Grote Tuinen-korting? Is het college het met de SP eens dat groottuinbezitters veel profijt hebben en mensen met kleine tuinen en flatbewoners zonder tuinen juist duurder uit zijn z?nder dat zij dat met beter scheiden kunnen compenseren?
Zo nee, is uw College bereid om aan de hand van enkele rekensommen te laten zien hoe dit voor enerzijds de flatbewoners of Heerlense familie met een klein tuintje (weinig GFT, zelfde omvang restafval, nauwelijks tot geen mogelijkheid het aantal keren aanbieden Restafval te beperken) en anderzijds bijvoorbeeld de villa-bewoners met grote tuinen (veel GFT, en mogelijkheid beter te scheiden)?
3.Deelt uw College de opvatting van de SP dat dit systeem in landelijk gebied wellicht zinvoller, effectiever en rechtvaardiger is dan in stedelijk gebied (zoals in de meeste buurten in Heerlen)?
4.Hoe wordt er in de gemeenten die het systeem al invoerden, omgegaan met mensen met bijvoorbeeld veel medisch luierafval?
5.Vreest het college met de SP dat dit nieuwe beleid van de RD4 zal leiden meer zwerfvuil en toename van afval dumpen bij milieuperrons en dat hierdoor verloedering in de wijken verder zal toenemen?
6.Deelt het college de zorg van de SP dat door restafval duurder te maken illegaal afvaldumping in de afgelegen (buiten)gebieden zal toenemen en dat de kosten hiervan zullen stijgen voor de gemeente?
7.Deelt het college met de SP de zorg dat het risico bestaat dat GFT met restafval "besmet" zal worden, oftewel dat er in de GFT-bakken restafval zal verdwijnen?
8.Het systeem is ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen bedacht. Maar is het effect in de praktijk van die regeling (zoals ingevoerd in 5 andere Parkstad-gemeenten) niet simpelweg een verkapte prijsstijging voor Jan-met-de-pet/de gemiddelde Heerlenaar?

U bent hier