h

SP als enige in Heerlen tegen extra geld naar Buitenring

2 oktober 2013

SP als enige in Heerlen tegen extra geld naar Buitenring

Het stoere Heerlense Geen gemeentelijke cent extra blijkt in werkelijkheid 100 miljoen centen extra. Een onthutsende bevestiging van wat wij altijd gezegd hebben: het einde is totaal zoek met de Buitenring.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer

SP-fractie en SP-wethouders in College stemmen tegen extra geld naar Buitenring, maar staan alleen. Zelfs GroenLinks stemt in met financiele truc voor extra geld uit de gemeenten in Parkstad naar de Buitenring.

In 2009 stemde de gemeenteraad van Heerlen voor een plafond aan de Heerlense kosten voor de Buitenring. Het betwiste asfaltmonster was in enkele jaren tijd in kosten namelijk geexplodeerd. Van 100 miljoen euro naar bijna een half miljard euro. De Geen Cent Extra-motie werd unaniem aangenomen. De andere gemeenten in Parkstad volgden. In het debat in Heerlen bleek toenmalig PvdA-woordvoerder (nu wethouder) Braeken in debat met raadslid Rein Hummel zelfs eens te zijn dat er ook geen uitweg via Parkstad zou mogen zijn(bladzijde 50 van de notulen). En warempel: het College (exclusief de SP-wethouders die tegen stemden) en de gemeenteraad van Heerlen (exclusief de SP-fractie) stemden voor een besluit waarin 3 miljoen uit bestemde Parkstad-gelden (de zogeheten BDU-gelden van Parkstad) worden gebruikt. Die pot geld is feitelijk gemeentelijk geld. Niet alleen Heerlens geld, maar voor alle gemeenten in Parkstad. Het geld was bestemd om uit te geven aan oplossing voor verkeerstechnische problemen: rotondes, zebrapaden en andere toepassingen. Als die 3 miljoen nu naar de Buitenring wordt gesluisd, kunnen die rotondes, zebrapaden en verkeersaanpassingen dus niet plaatsvinden OF moeten de gemeenten er ander geld voor vinden.

Omgerekend naar de omvang van Heerlen gaat het om bijna 1 miljoen euro. Een grote som geld die bedoeld was voor de aanpak van zebrapaden, rotondes en wegen. Als dat geen gemeentelijk geld is, wat dan wel?

Kortom: Parkstad is niet alleen een verlengd bestuur van de gemeenten, maar geeft bovendien geld uit van/in de gemeenten. Die 3 miljoen euro is daarmee extra geld van de gemeenten in Parkstad dat in de Buitenring gestopt wordt. Voor Heerlen geldt: geen gemeentelijke cent extra is daarmee in de werkelijkheid 100 miljoen centen extra.

Opmerkelijk: de SP ging het debat aan, maar alleen de Stadspartij reageerde. Die partij bleek geen moeite te hebben met de wisseltruc van gemeentelijk geld richting Buitenring. Geen van de overige partijen liet zich ook maar uit over de Extra Geld-truc voor de Buitenring. De SP rekende op steun, maar kon die voor de zoveelste keer in een groene of linkse-kwestie niet eens van GroenLinks verwachten. Een trieste constatering is dat alleen de SP in Heerlen kritisch is op de Buitenring.

Ook opmerkelijk: de gemeenteraad van Heerlen legt een eerder unaniem aangenomen motie naast zich neer.

De SP pleit al jaren voor een beter en goedkoper alternatief. Geen 4 baansweg voor bijna een half miljard euro, maar een 2 x 1 baansweg zoveel mogelijk over bestaande wegen.

U bent hier