h

BEGROTING: SP luidt NOODKLOK over draconische Haagse bezuinigingen

7 november 2013

BEGROTING: SP luidt NOODKLOK over draconische Haagse bezuinigingen

Waar nog niet zo lang geleden junks in duistere tunnels crepeerden, staan nu torenhoge hijskranen waarin vakmannen bouwen aan het nieuwe Heerlen. Onze stad wil verder de Berg op. Daar zal de komende jaren opnieuw een flinke portie Koempelmentaliteit voor nodig zijn.
We zullen strijden, gaan met lef de toekomst tegemoet en komen altijd weer boven!
SP-fractievoorzitter Ron Meyer tijdens de Begrotingsdebatten

De SP is trots op de vooruitgang die geboekt is in Heerlen. De lokale lasten zijn fors gedaald, het centrum en de buurten werden veiliger en Heerlen werd na onderzoek onder 182 gemeenten zelfs uitgeroepen tot de Sociaalste Stad van Nederland.
En juist daarover heeft de SP de noodklok geluid. De donkere wolken komen namelijk uit Den Haag. Draconische bezuinigingen op armen, zieken en ouderen. De zogeheten Decentralisatie (taken die van de rijksoverheid naar de gemeenten worden overgeheveld zonder dat de gemeenten daarvoor genoeg geld krijgen) raken duizenden Heerlenaren in hun portemonnee en hun dagelijkse leven.

3.000 (DRIE DUIZEND!) Heerlense huishoudens raken hun ouderentoeslag, langdurigheidstoeslag of chronisch zieken-regeling kwijt. En de gemeenten mogen die regelingen niet eens compenseren! DE NOODKLOK, dames en heren!
Hoe voorkomen we dat DUIZENDEN mensen in ellende en isolement terecht komen?

De volledige bijdrage van de SP-fractie is hier te lezen:

BEGROTINGSDEBAT 6 november 2013
Koempelmentaliteit!

Een ruzie om een relatie kostte in september van dit jaar het leven van een Amsterdammer op het station van Heerlen. Toen de neergestoken man lag dood te bloeden, haalden twee junks zijn zakken leeg. Nog geen maand later werd de Duitse heroineprostituee Simone (20), werkzaam op de illegale tippelzone van Heerlen, door een klant vermoord en in een Heerlens natuurgebied uit de auto gegooid. Ondertussen lag het lijk van Ronald Baten al een maand in een Heerlens riool.

Heerlen kan de grotestadsproblematiek niet aan. De naar schatting vijftienhonderd gebruikers, tweehonderd dakloze junks, tachtig heroineprostituees zijn de provinciestad boven het hoofd gegroeid.

Voorzitter, een alinea uit een artikel uit de Volkskrant van 11 december 1997.

Wie nu door Heerlen loopt, ziet dat er veel veranderd is. Ons station is niet langer ??n van de meest gevreesde plekken van Nederland. Waar nog niet zo lang geleden junks in duistere tunnels crepeerden, staan nu torenhoge hijskranen waarin vakmannen bouwen aan het nieuwe Heerlen.

Als we onze stad iets mogen wensen, is het wel dat de komende 10 jaar evenveel vooruitgang wordt geboekt als in het afgelopen decennium.

Deze Begrotingsdebatten vormen het moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Sociaalste Stad van Nederland
Arme is het beste af in Heerlen, kopte het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

In onze stad leeft ruim 25% van alle mensen op of onder de armoedegrens. De uitverkiezing tot Sociaalste Stad van Nederland is een pluim op de hoed van dit College, maar het beleid waarvoor Heerlen werd gelauwerd, is bovenal bittere noodzaak.

Als we vinden dat onze buurten en straten van alle Heerlenaren zijn, dan kan Solidariteit niet ontbreken. Van actieve armoedebestrijding tot goede zorg voor onze ouderen. Denk aan succesvolle buurtzorg-initiatieven als Voor Elkaar in Heerlenheide en aan De Huiskamer in de Molenwei-flat in Schandelen. Maar ook aan het Jongerenloket en het Schoolzwemmen. De dikte van de beurs of de plek waar je wieg stond, mogen niet bepalen of je mee kunt doen.

Veilige Stad
Heerlen wordt steeds veiliger. Heerlenaren voelen zich ook veiliger. We zitten er in Heerlen bovenop. Dat toont ook het RTL-onderzoek naar opgerolde Hennepplantages. Heerlen staat bovenaan. Niet alleen omdat er in de grensregio nogal wat plantages zijn, maar vooral omdat ze hier wel opgerold worden.

De Grote Uitdaging zijn de vele levensgevaarlijke illegale hennepplantages in onze buurten. Wie niet wil blijven dweilen met de kraan open, moet een legaal alternatief bieden.

Hoe gaat het nu verder? Wanneer kunnen we concrete voorstellen verwachten?

Financien en Lokale Lasten.
CDA-voorman Claessens riep vanaf deze plek jaar-in-jaar-uit dat Colleges met rooie rakkers niet met geld kunnen omgaan. Hij citeerde zelfs Margaret Thatcher. Jaar in, jaar uit presenteerde het College een sluitende begroting. Ook vandaag. Er worden miljoenen toegevoegd aan de algemene reserve.

Tegelijkertijd laat de meerjarenraming tekorten zien. Wie de Haagse bezuinigingen op het gemeentefonds erbij haalt, ziet dat die tekorten aantoonbaar niet het gevolg van teveel geld uitgeven door dit College? maar van bezuinigingen Rutte.
Brunssum bewijst hoe onverstandig het is om die tekorten nu al te willen invullen.

Wie kijkt naar de Lokale Lasten ziet dat Colleges met rooie rakkers een uitstekende keuze zijn voor de Heerlense huishoudens en families. In 2005, het jaar waarin het CDA nog de skepter zwaaide, betaalde een meerpersoonshuishouden in Heerlen 699 per jaar aan lokale lasten. Heerlen was de duurste grote gemeente van Nederland. Nu betaalt dat huishouden 688 euro. Ondanks 8 jaar inflatie van zo'n 2% per jaar daalde de absolute lokale kosten per huishouden.

Als we de zogenaamde Lodewijks-norm maximaal hadden gevolgd (woonlasten verhogen met de inflatie) zou het gemiddelde Heerlense huishouden (met een gemiddelde koopwoning) in vergelijking met 2010 nu 73 euro per jaar (ruim 10%!) meer betalen. Was dat vanaf 2006 gebeurd, dan zou het zelfs om 150 euro per jaar gaan (20% vd totale lokale lasten).

Een rechtstreekse investering in de economie van de Heerlense huishoudens.

Buurten
In de Heerlense buurten wordt meer dan 100 miljoen geinvesteerd. Van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen tot de Buurtactieplannen in MSP, Vrieheide, Hoensbroek en de Passart.

Tegelijkertijd staat het buurtvoorzieningenniveau onder druk. Waar we zelf de druk weg kunnen halen, doen we dat zoveel mogelijk. Moedercentrum Heksenketel in Zeswegen heeft een zeer belangrijke rol. De SP wil de Heksenketel ook na 2015 overeind houden (amendement).

Op allerlei plekken zijn Heerlenaren opgestaan om voorzieningen te behouden of te verbeteren. In Meezenbroek werd actiegevoerd voor behoud van de pinautomaat en de buurtsuper. In Hoensbroek/Lotbroek voor behoud van Station Hoensbroek en terugkeer van de bus. Een station zonder bus is immers bizar. De Provincie heeft sluiting nog steeds niet van tafel geveegd.

Wat is de stand van zaken in MSP en in Hoensbroek/Lotbroek?

Heerlen heeft Lef
Wie een romantisch dagje Mainstream wil, gaat naar Maastricht. Die stad is af. En daar komen we graag zo nu en dan, maar wie iets nieuws wil, wie LEF wil, komt naar Heerlen.

Zoals met Mijnwater. Het kon allemaal niks worden, riepen sommigen. Niet kletsen maar doen, zeiden anderen. Met alweer 2 nieuwe afnemers (de Rabobank en het Maankwartier) staat de teller al op 175.000 m2 duurzame Heerlense Energie.

Er staan middenin crisistijd hijskranen. Het Maankwartier geeft de stationsomgeving een onorthodoxe metamorfose: van rotte plek naar markant deel van het centrum. Welke reden spelen de nieuwe ontwikkelingen bij de keuze van de (nog onbekende winkelketen) om zich in de Sarool te vestigen?

In het centrum zijn echter ook kleinschalige onorthodoxe initiatieven. Zoals in de Oranje Nassaustraat. Zij vormen de deksel op de pot van de aanpak van leegstand: het opknappen van ons centrum en station enerzijds en het vormen van gemeenschappen (met nieuwe invullingen) in moeilijke straten anderzijds.

Heerlen durfde te kiezen voor een bijzonder herontwikkelingsproject in het oude CBS. Oude kantoren die een nieuwe gemeenschap vormen. Het is niet voor niets dat oa dat de creatieve cooperatie van Schinkel 13 met tientallen bedrijfjes in een vleugel van het oude CBS is gevestigd.

We kiezen voor het Jaar van de Mijnen. En wat de SP betreft pakken we door. We gooien de Mijnen weer open! Het Jaar van de Mijnen is pas een succes als we onze nakomelingen de komende Eeuw kunnen laten voelen hoe hun voorvaders in de Koel werkten. Voordat u zich verslikt. Niet om kolen te halen, maar wel om een volwaardig Mijnmuseum te realiseren. Een plek waar onze kinderen en kleinkinderen letterlijk en figuurlijk kunnen afdalen naar hun roots. Voor verhalen, onderzoek en adrealine. Een museum met lef. Eentje met een Leerstoel en een Achtbaan. En als het effe kan, brengen we ook de Lange Jan weer tot leven.

Als het aan de SP ligt, gaan we voor een volwaardig Mijnmuseum.
En aangezien de Provincie zo ongeveer iedere dag miljoenen rondstrooit, is de hoogste tijd om ook daar aan te kloppen. (MOTIE Mijnmuseum)

GROTE ZORGEN

ALLE reden om de NOODKLOK te luiden?.

De Sociale Opgave van Heerlen wordt er de komende jaren niet eenvoudiger op. Het Kabinet Rutte-Asscher smijt miljoenen aan bezuinigingen en decentralisaties over de schutting naar de gemeenten.

Rutte en Asscher bezuinigen 25% op de AWBZ, 40% op de huishoudelijke hulp en 50% op inkomensondersteuning voor chronische zieken. De ouderentoeslag en langdurigheidstoeslag worden afgeschaft. Ze worden zelfs vrijwel verboden.

- Kan het College aangeven hoeveel mensen en/of huishoudens in Heerlen getroffen worden door het afschaffen door het Kabinet van inkomensondersteuning en categorale bijstand?

De SP luidt de NOODKLOK. 3 Decentralisaties (Awbz, Participatiewet waardoor de SW wordt afgesloten en de Jeugdzorg) hakken er niet alleen financieel hard in. Ze bieden gemeenten totale beleidsvrijheid zonder de financiele middelen. De SP hekelt het beleidsvrijheid-fundamentalisme. Het kan namelijk tot extreme verschillen en krankzinnige uitwassen leiden, zoals in Deventer waar een wethouder vindt dat persoonlijke verzorging (wassen, steunkousen, protheses, vervangen van katheterzakken etc.) ook wel door buren of werklozen kan worden verricht.

Maar nog erger: de 3 Decentralisaties raken DUIZENDEN Heerlenaren die het om allerlei redenen moeilijk hebben. Niet alleen financieel, maar ook direct aan hun lijf en in hun dagelijkse bestaan.

-Als we alle Haagse bezuinigingen willen compenseren, wat betekent dat voor onze begroting?
-Als we door willen op de huidige voet, maar de Haagse bezuinigingen niet compenseren, wat betekent dat?
-Is het mogelijk om door anders te werken (in management, bureaucratie en nodeloze indicatiecontroles te snijden) de Haagse bezuinigingen op te vangen? Hoe dan?

En de belangrijkste: hoe voorkomen we dat DUIZENDEN mensen in ellende en isolement terecht komen?

De SP luidt de noodklok. Het is vandaag en in de komende maanden van groot belang om te begrijpen hoe groot de NOOD en hoe cruciaal de keuzes worden.

TOT SLOT

De Berg op
Voorzitter,
onze stad wil verder de Berg op. Daar zal de komende jaren opnieuw een flinke portie Koempelmentaliteit voor nodig zijn:

We zullen strijden, gaan met lef de toekomst tegemoet en komen altijd weer boven!

U bent hier