h

Rechterlijke uitspraken gelden voor iedereen

4 december 2013

Rechterlijke uitspraken gelden voor iedereen

Over de kwestie vv Heksenberg.

"Laat je niet voor het karretje spannen van zwalkende politici. Als rechterlijke uitspraken bij sommige Heerlenaren wel en bij andere Heerlenaren niet gelden, zijn we ver van huis...." zegt SP-leider Ron Meyer

Als de rechter de gemeente tot tweemaal toe in het gelijk stelt. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Hoe rechtvaardig is het voor alle andere Heerlenaren als de gemeente een oogje dichtknijpt in Heksenberg? Wat moet iemand in de bijstand dan zeggen die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld? Of de mensen die door de Buitenring woningen gesloopt en bomen gerooid zien worden?

Waarom gelden regels volgens de zwalkende oud-VVD'ers Petermann en Leers wel voor de mensen in de bijstand, de mensen die last hebben van aanleg van de Buitenring en iedere huurder die op straat wordt gekwakt omdat hij de huur niet betaalt, maar niet voor een voetbalclub die?een democratisch besluit?en rechterlijke uitspraak?niet accepteert? De ene groep moet worden aangepakt, en bij de andere groep hitsen ze de boel op. Als rechterlijke uitspraken bij sommige Heerlenaren wel en bij andere Heerlenaren niet gelden omdat het politici vlak voor de verkiezingen beter uitkomt, zijn we ver van huis....

SP-leider Ron Meyer legde de indieners van het voorstel om een uitzondering te maken voor deze voetbalclub het volgende voor:

De rechter heeft de gemeente tot tweemaal toe in het gelijk gesteld. Hij heeft er zelfs een dwangsom aan toegevoegd van 1.000 euro voor iedere dag dat ze zich niet aan de uitspraak houden. Die is al behoorlijk opgelopen. Als we dat door de vingers zien, waarom heb ik u allen nog nooit gehoord bij de bijstandsgerechtigde die door de rechter een maatregel opgelegd krijgt? Gaan we voortaan in de raad een stokje steken voor bijbehorende maatregelen?

Of: meneer Petermann, u bezit vastgoed. Aan de Valkenburgerweg. En u verhuurt dat vastgoed aan een vakbond. U zegt de huur op en wordt door de rechter in het gelijk gesteld. Zelfs met een dwangsom. Moet de gemeenteraad dan voortaan ook een stokje steken voor handhaving?

En, meneer Hazen, van de Stadspartij. U bent een fervent voorstander van de Buitenring. Bent u wel eens gaan praten met de mensen die hun huizen gesloopt zien en bomen gerooid zien. Mag de Buitenring dan nu niet aangelegd worden, ondanks dat de rechter zich uitsprak?

Waarom dan nu wel? Alleen omdat u dat politiek goed uitkomt? Welk signaal is dat naar alle andere Heerlenaren?

Achtergrond
In 2011 besloot de gemeenteraad op aandringen van alle Heerlense voetbalclubs tot het verminderen en verbeteren van het aantal voetbalaccommodaties. 4 accommodaties zouden gesloten worden, de rest verbeterd. Accommodatie Heksenberg werd door een unanieme aangewezen voor sluiting. Heksenberg zou enkele honderden meter verderop de (oude) kantine en velden van sportcomplex Pronsebroek kunnen gebruiken. Een advocaat met politieke loopjongens in de raad en eindeloze pogingen van zwalkende politici (die eerst nog voor sluiting stemden), stelde ook de rechter de gemeente tot tweemaal toe in het gelijk. Zelfs met een dwangsom van 1.000 euro per dag en 30.000 euro in totaal.

Zwalkende politici
Dat weerhield enkele Heerlense raadsleden er echter niet van om een voorstel in de gemeenteraad in te brengen dat het College van Burgemeester en Wethouders zou moeten weerhouden van handhaving. Geen van de indieners had een antwoord op de vraag: waarom hier niet en in al die andere gevallen wel handhaven. Tot ieders verbazing werd het voorstel ingetrokken in de tweede termijn van de raad. Die intrekking werd door Petermann en Leers verklaard als een 'geste' en 'groots gebaar'.

In de gemeenteraad je keutel intrekken, de mensen op de publieke tribune voor de gek houden en op een uur later op de sociale media doodleuk de held op sokken uithangen en mensen opruien.

Zo kennen we de heren. Voor, tegen, voor, tegen.

Verstandiger
Iedereen heeft het goede recht om het oneens te zijn met democratische beslissingen en rechterlijke uitspraken. Tegelijkertijd zijn zulke beslissingen en uitspraken onmisbaar in een gezonde samenleving. De SP heeft het vertrouwen dat de mensen van vv Heksenberg verstandiger zijn dan zich voor het karretje van zwalkende politici te laten spannen.?Met zulke vrienden heb je immers geen vijanden nodig.

"Voetballen. Dat is waar het bij een voetbalclub om te doen is. Uit de schuttersputjes. De rechter heeft zich uitgesproken. Nu alle energie in de accommodatie waar de club tot volle bloei kan komen. Dat kon tot het begin van de competitie in de eigen buurt op de schitterende kunstgrasvelden van Pronsebroek en dat na dit seizoen ook weer. Steek de energie in de toekomst. Daar wordt iedereen beter van." zegt SP-leider Ron Meyer

U bent hier