h

Heerlen kiest wel voor werkgelegenheid THUISZORG!

8 januari 2014

Heerlen kiest wel voor werkgelegenheid THUISZORG!

"Als er iets is waar onze regio behoefte aan heeft, dan is het behoud van de belangrijke werkgelegenheid in de zorg. Bizar dat alleen Heerlen en Voerendaal blijkbaar echt voor de thuiszorg willen gaan." SP-fractievoorzitter Ron Meyer nadat gebleken was dat alleen Heerlen en Voerendaal ja hebben gezegd op een verzoek van Meander en andere thuiszorg-instellingen om (her)scholingsgelden.

Het Kabinet Rutte-Asscher jaagt mensen de verpleegtehuizen uit, wil dat mensen langer thuis blijven wonen, maar bezuinigt tegelijkertijd tussen de 25 en 40% op de thuiszorg. Onverantwoord. In het hele land zoeken thuiszorginstellingen oplossing voor de financiele nood waarin ze vroeg of laat door de bezuinigingen terechtkomen. In Enschede wilde een wethouder werklozen inzetten, elders werden thuiszorgers massaal ontslagen of kregen ze te maken met extreme loonsverlagingen. In Heerlen werd dat tot dusverre voorkomen. De SP kreeg het signaal dat de thuiszorginstellingen in onze regio een financieel verzoek bij de gemeenten hadden neergelegd. Als de gemeenten bereid zouden zijn om herscholings en ontwikkelingsbudgetten vrij te maken, dan zouden de thuiszorginstellingen werkgelegenheid kunnen behouden. In het vragenuur in de gemeenteraad van Heerlen- van 7 januari 2014- stelde SP-fractievoorzitter Ron Meyer de kwestie aan de orde. Wethouder Peter van Zutphen erkende het verzoek en zei dat Voerendaal en Heerlen positief hadden gereageerd. De overige gemeente hadden geoordeeld dat werkgelegenheid in de thuiszorg "niet hun pakkie-an" is.
Goed voor de Heerlense en Voerendaalse thuiszorgers, maar tegelijkertijd onbegrijpelijk dat niet alle Parkstad-gemeenten samen optrekken.

"Hoe zit dat met de thuiszorgers die in verschillende gemeenten werken? In de ene gemeente wel herscholing en behoud van werk, in de andere niet?"
Het Limburgs Dagblad berichtte er als volgt over:
Parkstad verdeeld over thuiszorg

De Parkstad-gemeenten maken zich, tot ergernis van Heerlen, niet samen sterk voor het behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg.

door onze verslaggeefster

HEERLEN

Heerlen en Voerendaal staan niet onwelwillend tegenover de vraag van thuiszorgorganisatie Meander om geld gelabeld voor ontwikkeling in te zetten voor scholing van mensen met een laag opleidingsniveau. Dat betekent behoud van werkgelegenheid in de regio. Andere Parkstad-gemeenten vinden dat niet hun verantwoordelijkheid, antwoordde de Heerlense wethouder welzijn Peter van Zutphen (SP) dinsdagavond tijdens de raadsvergadering op vragen van SP-fractievoorzitter Ron Meyer. "Het is niet hun pakkie-an", hebben ze volgens Vasn Zutphen gezegd.

"Bizar" dat gemeenten zich niet samen sterk maken voor het behoud van werkgelegenheid van deze groep laag opgeleide mensen, reageert Meyer. "Waar is de Parkstad-gedachte?" Dat betekent dat thuiszorgmedewerkers in Heerlen en Voerendaal mogelijk wel scholing krijgen, en medewerkers in andere gemeenten niet en daarmee meer kans lopen hun baan te verliezen.

Bron: www.LD.nl

U bent hier