h

Heerlerbaan: schietpartij Brothers- VRAGEN aan Depla

26 januari 2014

Heerlerbaan: schietpartij Brothers- VRAGEN aan Depla

"Het is het zoveelste ernstige voorval daar. Als er een verband bestaat tussen de coffeeshop en deze schietpartij, dan houdt het dus echt een keer op. Het is echter niet eenvoudig. We willen immers ook niet dat de handel zich verplaatst naar de illegaliteit middenin onze buurten. Een duivels dilemma."
SP-leider Ron Meyer heeft vragen gesteld aan Burgemeester Depla over de schietpartij bij coffeeshop Brothers.

Meyer vraagt Depla niet alleen deze zaak tot de bodem uit te zoeken, maar bovendien of de Burgemeester een verband ziet met de houdgreep waarin het Kabinetsbeleid de gemeenten houdt.

"Heerlen zit- net als een groot aantal andere gemeenten- in de Haagse houdgreep: een groot netwerk met illegale wietteelt in veel Heerlense buurten, levensgevaarlijke drugslabs en wietplantages middenin onze buurten, dweilen met de kraan open als het gaat om het opsporen en opruimen van illegale plantages. Een overbelast opsporingsapparaat met te weinig 'blauw' dat bovendien ten koste van andere politie- en handhavingstaken gaat. En tegelijkertijd een reeks aan ernstige gewelduitspattingen bij een coffeeshop. Sluiting van deze coffeeshop kan de druk op handel in onze buurten echter verder vergroten, daarmee onze buurten onveiliger maken en bovendien bizar genoeg een beloning zijn voor het criminele netwerk dat onze buurten overspoelt met levensgevaarlijke teelt, labs en handel. Een duivels dilemma."

zie onderstaand de volledige vragen:

1) Waar precies vond gisteravond de schietpartij plaats en wat was de aanleiding?

2) Is er enig verband tussen de schietpartij en de coffeeshop of had deze schietpartij ook nabij de lokale bakker of slager kunnen plaatsvinden?

3) Welke verantwoordelijkheid had de (eigenaar/uitbater van de) coffeeshop waar de ruzie ontstond?

4) Hoeveel ernstige incidenten in of rond deze coffeeshop vonden er de afgelopen jaren plaat? Kunt u de incidenten omschrijven? Is het woord 'incident' nog wel op z'n plaats?

5) Welke (letterlijke) waarschuwing kwam er uit uw mond na het laatste ernstige voorval??Deelt u de opvatting dat u destijds een laatste waarschuwing gaf?

6) Acht u de uitbater/eigenaar van de Coffeeshop op enige wijze verwijtbaar of nalatig inzake deze schietpartij?

7) Wat klopt er van de signalen dat er rond deze coffeeshop leden (van een organisatie) met een criminele geschiedenis actief zijn? Zo ja: wat betekent dat voor uw beslissing?

8 Bent u bereid de resultaten van onderzoek naar deze schietpartij zo spoedig mogelijk met de buurt en de stad te delen en indien nodig maatregelen te treffen? Hoe kunt u ongeruste buurtbewoners in de tussentijd geruststellen?

Maatregelen en consequenties voor de buurten
9) Bent u zich bewust van de consequentie voor het Heerlense coffeeshopbeleid- zoals j?ren vastgelegd door de gemeenteraad- bij een eventuele beslissing tot definitieve sluiting??Zo ja, welke consequentie ziet u?

10) Welke consequenties heeft een eventuele sluiting (tijdelijk of definitief) voor verdere druk op buurten (via het illegale circuit van handel)? Oftewel: wordt het illegale en criminele circuit beter van het sluiten van een Heerlense coffeeshop?

Gedwongen winkelnering in het criminele circuit
In ons huidige gedoogsysteem zijn coffeeshops gedwongen om met 1 been in het illegale circuit te operen: ze mogen wel verkopen, maar worden in de praktijk gedwongen hun producten grotendeels uit het illegale circuit te halen. Door die hypocrisie in het landelijke beleid zijn coffeeshops afhankelijk van criminaliteit en lopen ze het risico verstrikt te raken in criminele drugsnetwerken en bijkomend geweld.

11) Deelt u de opvatting dat deze vorm van?gedwongen winkelnering in het criminele circuit de veiligheid en leefbaarheid niet ten goede komt?

12) Deelt u de opvatting dat de coffeeshop in algemene zin desondanks omschreven moet worden als het minst slechte alternatief, een soort noodzakelijk kwaad (aangezien verdere toename van illegale wandel en handel in onze buurten nog onacceptabeler is)?

Duivels dilemma
Heerlen zit- net als een groot aantal andere gemeenten- in de Haagse houdgreep: een groot netwerk met illegale wietteelt in veel Heerlense buurten, levensgevaarlijke drugslabs en wietplantages middenin onze buurten, dweilen met de kraan open als het gaat om het opsporen en opruimen van illegale plantages. Een overbelast opsporingsapparaat met te weinig 'blauw' dat bovendien ten koste van andere politie- en handhavingstaken gaat. En tegelijkertijd een reeks aan ernstige gewelduitspattingen bij een coffeeshop. Sluiting van deze coffeeshop kan de druk op handel in onze buurten echter verder vergroten, daarmee onze buurten onveiliger maken en bovendien bizar genoeg een beloning zijn voor het criminele netwerk dat onze buurten overspoelt met levensgevaarlijke teelt, labs en handel. Een duivels dilemma.

Tel daarbij op dat een manier (regulering van de wietteelt door de overheid) om de criminaliteit voor een deel uit onze buurten zou jagen, voorlopig door het Kabinet/Minister Opstelten wordt gefrustreerd.

13) Bent u bereid Minister Opstelten namens het College uit te nodigen om zelf te komen kijken hoe dit dilemma er in de praktijk van onze stad, onze buurten en onze mensen eruit ziet? Welke serieuze en praktische oplossing ziet de Minister voor gemeenten met een dergelijk dilemma als Heerlen?

14) Bent u bekend met experimenten in het land met coffeeshops die een ideeel uitgangspunt hebben (zoals: veilig gebruik, tegengaan van illegale handel in buurten) en daarmee minder risico lopen verstrekt te raken in criminele netwerken? Bieden dergelijke experimenten aanknopingspunten voor Heerlen?

15) Heeft u het artikel van vandaag (zaterdag 25 januari 2014) in NRC Handelsblad over een rapport(vertrouwelijke rapport Integraal Appel van de universiteit van Tilburg, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland en Oost-Brabant en het Integraal Afpakteam Brabant) gelezen waarin de omzet van het criminele drugsnetwerk in de gemeente Tilburg (ruim 200.000 inwoners) wordt geraamd op een bedrag tussen de 728 en 884 miljoen euro, ongeveer even groot als de volledige begroting van die gemeente?

16) Hoe groot is de raming van de totale omzet van het criminele drugsnetwerk in Heerlen/Parkstad?

U bent hier