h

t Loon: voorkom leegstand en verloedering!

30 januari 2014

t Loon: voorkom leegstand en verloedering!

"t Loon is de klap van de verzakking nooit te boven gekomen. Het loopt er zienderogen leeg. Afwachten tot de laatste de lamp uitdoet en de boel verloedert, is geen optie. We moeten ingrijpen voordat er ellende ontstaat!" SP-leider Ron Meyer over eventuele sloop van t Loon.


"We hebben in Heerlen de afgelopen 30 jaar een bittere les geleerd wat er gebeurt als je afwacht tot de ellende op straat ligt. Dat wil de SP nooit meer." zei fractievoorzitter Ron Meyer.

Het College van Burgemeester en Wethouders maakte duidelijk dat er nog geen akkoord over de sloop van het winkelcentrum is. t Loon werd gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Heerlen had toen nog steenkolenmijnen en t Loon was het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland, op Amerikaanse leest geschoeid. Het winkelcentrum heeft het vaak heel moeilijk gehad. Met onder andere een brand, leegstand en een verzakking van een deel van t Loon in 2011. Na 2011 loopt t Loon zienderogen leeg. Voor de SP is duidelijk dat het op deze wijze niet door kan.

De SP vroeg wil een goede verhuisregeling voor de winkeliers die naar de binnenstad willen verhuizen en een buurtsuper voor de omwonenden van het huidige Loon. Cruciaal is ook dat de afspraken in Parkstad worden nagekomen. "Heerlen-centrum is op papier het centrum van Parkstad. Dat staat in allerlei prachtige afspraken tussen alle gemeenten en alle gemeenten knikken keurig als hen daarnaar gevraagd wordt. Maar ondertussen breidt de halve regio op grootschalige wijze uit met detailhandel. Aan de randen van de regio, ver buiten Heerlen-centrum. Dat is tegen alle afspraken in."

U bent hier