h

Wethouder

Dit zijn de SP wethouders die deel uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders in Heerlen.

Peter van Zutphen

wethouder

Peter van Zutphen is eerste locoburgemeester. In zijn portefeuille als wethouder zitten de volgende thema's: Welzijn en WMO, Centrumontwikkeling, Volksgezondheid en Armoedebestrijding

Jordy Clemens

wethouder

Jordy heeft de volgende zaken in zijn portefeuille: Onderwijs, Integraal Jeugdbeleid, Cultuur en Erfgoed Wonen (incl. wijkvoorzieningen)

U bent hier