h

SP teleurgesteld: meerderheid Raad vr verkoop Essent

7 mei 2009

SP teleurgesteld: meerderheid Raad vr verkoop Essent

Het is voor eens en voor altijd duidelijk geworden bij wie je wl en bij wie je niet moet zijn voor een sterke democratische publieke invloed op basisvoorzieningen. Als je zelfs gedurende deze crisis vindt dat je de publieke invloed op Energieverder kunt uithollen, dan ben je echt hartstikke nuts. Dan zit het neo-liberale virus blijkbaar hardnekkig in je bloedbaan.We kunnen blij zijn dat er in de Brabantse Staten verstandigere mensen zitten.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer

Een meerderheid van de gemeenteraad van Heerlen (PvdA, VVD, CDA, Stadspartij, Leefbaar Heerlen,Ouderenpartij, fractie Moonen en fractie van de Ruijt)is vr uitverkoop van het publieke energiebedrijf Essent. Het standpunt van de gemeenteraad vanHeerlen (het College was tegen verkoop!)isniet doorslaggevend. Door het overduidelijke 'nee' van de Noord-Brabantse Provinciale Staten (30,8% van de aandelen)lijkt de verkoop van Essent van de baan. Het Duitse RWE wil Essent namelijk alleen overnemen wanneer zij minimaal 80% van alle aandelen kan verwerven.

Heerlen bezit slechts 0,2% van het eigendom Essent. Wij geven niet de doorslag. Toch is deze discussie belangrijk. Wat de SP betreft, zegt de koers van de volksvertegenwoordiging in dit dossier namelijk lles over de politieke koers in het algemeen. In het kort: kiezen we voor een sterk collectief, publiek en democratisch belang in onze basisvoorzieningen? Of laten we een basisvoorziening als energie volledig in handen van de Big Bussiness vannog mr winst?
SP-fractievoorzitter Ron Meyer tijdens het Essent-debat

De SP is zwaar teleurgesteld in de houding van een meerderheid van de raad. Alleen SP,fractie Wouters en Groen Links stemden tegen uitverkoop van Essent. Ook het College (met wethouders van SP,PvdA en VVD)was van mening dat uitverkoop niet dient plaats te vinden. In feite kwam de beslissing op hetzelfde neer: als Noord-Brabant (en daarmee geen 80% en dus geen deal met RWE)niet verkoopt, gaat de deal niet door. Maar de houding van de meerderheid sprak boekdelen: verkopen.

Opmerkelijk is overigens dat een meerderheid van de raad wluitsprak dat de privatisering van het vroegere Nutsbedrijf niet veel goeds heeft gebracht. Onder het mom: verzet heeft geen zin, want de verdere privatisering is niet tegen te houden, verschuilde diezelfde meerderheid zich achter het zogenaamd onvermijdelijke karakter van de verkoop van Essent. De SP steldedat de dienstverlening en houding van het vroegere Nutsbedrijf inderdaadvele malen beter was dan van Essent. Juist dat pleitvoor meer publieke invloed en zeker niet voor minder!
Sommigenvergelekenhet streven van de SP n 77% van alle Nederlanders met oude tijden in vreemde landen. De Trambanten en oude-wasmachine-merknamen werden door de raad geslingerd.

Als je pleit voor invloed van gewone mensen op basisvoorzieningen als energie, hebben sommigepoliticiblijkbaar de behoefte aan bangmakerij en het neerzetten van een bepaald beeld. Bij gebrek aan argumenten om hun falende privatiseringsdriften te verklaren. Vreemd, want 77% van de Nederlanders is de doorgeschoten marktwerking hartstikke zat!

De SP blijft haar acties met vele Limburgers en Nederlanders onverminderd doorvoeren tegen elke verdere vorm van uitverkoop van de publieke zaak.

U bent hier