h

Passart - een oude buurt in actie

17 april 2010

Passart - een oude buurt in actie

De Passart is een oude mijnwerkersbuurt, gelegen tussen Hoensbroek en Heerlen. Sinds de woningen zijn overgegaan van woningcorporatie de Volkswoning naar Woonpunt is er onzekerheid bij de bewoners over de toekomst van hun buurt. Er is veel achterstallig onderhoud en heel wat huurders hebben te maken met problemen als vocht, tocht en schimmel in hun huizen. Ook zijn een aantal woningen dichtgemetseld, omdat Woonpunt van plan is ze te slopen.

Foto: SP-Kamerlid Henk van Gerven samen met de bewoners deur-aan-deur in actie.

De SP heeft 3 jaar geleden een enqu?te gehouden om de klachten te inventariseren. Er is toen een rapport opgesteld, dat door de bewoners is aangeboden aan Woonpunt. De woningstichting heeft daarop beloofd actie te ondernemen om de problemen op te lossen. Helaas is de situatie nog niet veel verbeterd.

Vorig jaar heeft Woonpunt een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de woningen te renoveren en ze zo nog 20 jaar comfortabel bewoonbaar te maken. De uitslag van dit onderzoek was positief en de bewoners kregen te horen dat hun woningen gerenoveerd zouden worden. Helaas was de vreugde van korte duur, want onlangs liet Woonpunt weten dat ze de eerste 10 jaar niet zullen gaan renoveren, o.a. omdat ze er niet zeker van zijn dat ze de woningen kunnen blijven verhuren, gezien de te verwachten krimp van de bevolking en de vergrijzing. De bewoners gaan hiermee niet akkoord. Ze hebben handtekeningen opgehaald in de wijk en een brief naar Woonpunt geschreven, omdat ze duidelijkheid willen over de toekomst van hun buurt. Ze zijn bang dat het uitstel van de renovatie zal leiden tot afstel en dus tot sloop van hun buurt.

De gemeente heeft de laatste jaren fors ge?nvesteerd in de leefomgeving. Zo is o.a. het Plataanplein opgeknapt en zijn er speeltoestellen voor kinderen geplaatst. De SP steunt de bewoners van de Passart bij hun actie en vindt dat Woonpunt de belofte van renovatie na moet komen. De strijd gaat dus verder.

U bent hier