h

Stoppen met rechtse speeltje, tijd voor oplossingen!

18 september 2012

Stoppen met rechtse speeltje, tijd voor oplossingen!

De SP wil dat er in Heerlen niet meer gecontroleerd wordt op de Wietpas. In Maastricht nam de overlast op straat enorm toe. Nota bene de fanatiekste supporter van de Wietpas, VVD-burgemeester Hoes, voelde zich gedwongen om de Wietpas in de praktijk af te schaffen. De SP waarschuwde vele malen dat de Wietpas een geschenk voor dealers is en voor meer overlast op straat zorgt. "Het rechtse speeltje is mislukt, tijd voor echte oplossingen," zegt raadslid Jordy Clemens.

Die Wietpas speelt straatdealers alleen maar in de kaart: mensen schrijven zich nauwelijks in bij coffeeshops en halen hun wiet elders. Om nog maar te zwijgen van toenemende overlast en gevaar in de wijken door brandgevaarlijke wietplantages op zolders.

Oplossingen
Het echte probleem met softdrugs zit dan ook niet in de verkoop in coffeeshops, de zogenaamde voordeur, maar bij de leveranciers: de achterdeur. Die is nu vaak in handen van criminelen. In navolging van onder andere Utrecht stelt de SP voor in Heerlen te gaan experimenteren met het legaal kweken van wiet in gesloten clubverband, onder toezicht van de gemeente. Clemens: "Op die manier neem je dealers en illegale telers de wind uit de zeilen en biedt je gebruikers duidelijkheid over de herkomst van hun wiet."

Het experiment is niet alleen zinvol in de strijd tegen de illegale wietteelt maar ook voor de volksgezondheid. Over de kwaliteit en veiligheid van wiet, bijvoorbeeld over de THC-waardes, is nu vaak niets te zeggen omdat onbekend is waar de wiet vandaan komt.

.

De SP stelde aan het Heerlense college de volgende vragen:

De mislukking van de Wietpas

  1. Is er naar uw oordeel veel gewaarschuwd voor overlast in wijken als gevolg van de Wietpas, bijvoorbeeld door agressiever verkoopmethodes?
  2. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat voormalig Wietpas-fan, burgemeester Hoes van Maastricht, zich nu zeer kritisch toont over dat idee?
  3. Deelt u zijn zorgen m.b.t. agressiever verkoopmethodes en het feit dat klanten zich niet willen inschrijven en hun waar dus elders (bv. bij straatdealers) halen?
  4. Burgemeester Hoes geeft aan dat er ter bestrijding van de toegenomen overlast in Maastricht al zes extra agenten bij zijn gekomen, hij wil er nu nog eens tien. Kan het college aangeven hoe het zit met de extra agenten die hier zijn toegezegd ter bestrijding van de overlast in onze wijken als gevolg van de Wietpas? Zijn ze er al? En wat voor taken voeren ze uit?
  5. Uw college gaf aan dat de uitvoering van de Wietpas niet gestaakt kon worden uit angst voor het zogenaamde ?waterbedeffect?. Betekent dit naar uw mening, dat nu Maastricht de Wietpas de facto niet meer wil handhaven, het gevaar van het waterbedeffect ook verdwijnt?
  6. Is het college voornemens ook in Heerlen te stoppen met het handhaven van het besloten-clubciterium, bijvoorbeeld door genoegen te nemen met legitimatie bij het betreden van een coffeeshop? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
  7. Zou u de Wietpas als een succes beoordelen? Zo nee, hoe hoog schat u grofweg het bedrag dat uiteindelijk is verspild aan dit rechtse speeltje?

Achterdeur
8. Is het college bereid te onderzoeken of de gemeente Heerlen een voortrekkersrol zou kunnen spelen in het reguleren van de achterdeur bij coffeeshops, bijvoorbeeld in de lijn van het voorstel van het college van Utrecht?

U bent hier