h

Wethouders naar thuiszorg-protest

26 november 2012

Wethouders naar thuiszorg-protest

Wethouders Riet de Wit en Peter van Zutphen gaan dinsdag 27 november naar een protestmanifestatie in Utrecht tegen de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke zorg via de WMO.


SP-wethouders Riet de Wit en Peter van Zutphen

Wethouders Riet de Wit en Peter van Zutphen gaan dinsdag 27 november naar een protestmanifestatie in Utrecht tegen de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke zorg via de WMO. Deze huishoudelijke zorg wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een budget van 25% (t.o.v. het huidige budget) om de ergste gevolgen op te vangen.

De wethouders gaan mee vanuit hun portefeuilles Werkgelegenheid (Riet de Wit) en Zorg en Welzijn (Peter van Zutphen). De plannen vormen een uitholling van de zorg aan vele ouderen en zieken thuis. Ook dreigen er honderden medewerksters in de thuiszorg hun baan te verliezen. De wethouders reizen per bus mee met medewerkers van Meander, een van de thuiszorgorganisaties uit de regio.

bron: Gemeente Heerlen

U bent hier