h

Heerlens zwartste bladzijde definitief omgeslagen

5 juni 2013

Heerlens zwartste bladzijde definitief omgeslagen

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Heerlen tot sluiting de beruchte tippelzone. Jarenlang was de zone helaas nodig om ervoor te zorgen dat deze vrouwen bescherming en begeleiding konden ontvangen. Dat programma was zo succesvol dat er in 2012 bijna geen gebruik meer werd gemaakt van de tippelzone en tot sluiting kon worden overgegaan.

Nu, driekwartjaar later, blijkt dat er geen nieuwe straatprostitutie meer plaatsvindt.

"De sluiting van de tippelzone is een geweldig succes voor de veiligheid in onze stad, dat er ook na de sluiting geen overlast optreedt laat zien dat Heerlen deze zwarte bladzijde uit haar geschiedenis definitief achter zich heeft gelaten," vat verantwoordelijk SP-wethouder Peter van Zutphen treffend samen.

De door de gemeente ingerichte tippelzone was in het leven geroepen in een periode dat een honderdtal tippelaarsters sommige wijken onleefbaar maakten, en de dames zelf zeer moeilijk bereikbaar waren voor hulpverlening. Maar het aantal tippelaars daalde gestaag: van 65 in 2000 tot nog maar 8 in 2012, mede doordat de hulpverlening een aantal van hen naar een beter leven had begeleid. Er was dus geen reden meer om het mensonterende misbruik van zwaar verslaafde en ernstig zieke vrouwen als gemeente nog verder te ondersteunen.

Op dit moment worden alle vrouwen die vorig jaar in begeleiding waren nog steeds begeleid door het Leger des Heils. En de politici die vorig jaar riepen dat 'deze zelfbewuste vrouwen moesten kunnen kiezen voor prostitutie' hebben ongelijk gekregen. Heerlen kiest eens te meer voor zorg waar dat kan en aanpakken waar dat moet, maar altijd met respect voor menselijke waardigheid.

U bent hier