h

t Heitje: Mensen recht in de ogen kijken

11 februari 2012

t Heitje: Mensen recht in de ogen kijken

Afgelopen dinsdag werd er in de gemeenteraad, onder grote belangstelling van buurtbewoners, gesproken over de locatie voor een nieuw jongerenactiviteitencentrum voor Heerlerheide. Een verhitte discussie, al was het maar omdat een aantal politici als een kameleon van kleur verschiet wanneer de tribune in de raadszaal vol zit. SP-fractievoorzitter Ron Meyer: "Sommige politici hebben vandaag een andere mening dan gisteren, en kunnen morgen weer van mening veranderd zijn. Ze waaien met alle winden mee. Hoed u voor dat soort politici." Objectief gezien is 't Heitje simpelweg de beste locatie voor de jongerenaccommodatie voor jongeren in de leeftijd 10 tot 16, daarover was heel politiek Heerlen het - tot nu toe - eens. Uit een buurtonderzoek van de SP bleek dat er voor de ontevredenheid op Vrieheide veel dieper liggende oorzaken zijn.

Het meest opmerkelijke aan de recente geschiedenis rond de vestiging van de accommodatie is in de eerste plaats het feit dat sommige buurtbewoners zich ertegen verzetten. In heel Nederland worden onder druk van bezuinigingen van VVD, CDA en PVV buurtcentra gesloten en wordt er volop geprotesteerd om ze open te houden terwijl een groep buurtbewoners op Vrieheide juist protesteert tegen de komst van een jongerenactiviteitencentrum. Het is belangrijk eerst te weten wat hiervan de oorzaak is.

Die waarom-vraag stellen veel politici zich echter niet. Dieptepunt was toch wel Groenlinks (dat net als een unanieme raadscommissie eerder v??r deze locatie was), dat de SP verweet (!) dat zij de wijk in was getrokken om met buurtbewoners te spreken. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop, want juist dat buurtonderzoek liet zien dat het verzet tegen de jongerenaccommodatie veel meer is dan alleen dat, het is een teken dat er fundamentele problemen liggen op Vrieheide.

Slechts weinig mensen in de buurt bleken namelijk ronduit tegen het nieuwe jongerenactiviteitencentrum. Een concreet probleem bleek bijvoorbeeld wel de gebrekkige handhaving bij overlast in de wijk. De in de gemeenteraad aanwezige buurtbewoners zelf gaven het al aan: ze zijn niet tegen de komst van een jongerenaccommodatie en geloven ook in de positieve effecten ervan voor hun eigen kinderen maar ze zijn bang voor extra overlast. Die angst is dus goed te begrijpen, maar het tegenhouden van dit activiteitencentrum gaat tegen die overlast niet helpen. Sterker nog, het centrum zou juist kunnen helpen bij het voorkomen van overlast door jongeren een leuke dagbesteding te bieden. Bovendien zegde wethouder Peter van Zutphen al toe dat er strikt gelet gaat worden op mogelijke overlast en dat wanneer deze geconstateerd wordt, de accommodatie evengoed weer gesloten wordt. Een keiharde toezegging dus.

Echter, het wantrouwen ten opzichte van de gemeente in deze buurt moet de Heerlense politiek iets leren. Raadsleden die nu opeens zo hard met de wolven in het bos meehuilen zouden zich juist moeten afvragen hoe het vertrouwen in deze buurt herwonnen kan worden. Mensen in de buurt ervaren, zo bleek uit de SP-enquete, verschillende soorten overlast. Bovendien wonen veel buurtbewoners ook nog eens in verouderde, ronduit slechte huizen. De politiek zou moeten nadenken hoe die overlast kan worden aangepakt.

Volgens de SP kan de komst van een jongerenactiviteitencentrum naar de wijk juist een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van overlast. Ook is het beter dat jongeren samen leuke dingen doen, dan dat ze voor de tv of computer hangen. Echter, wat de SP betreft is er door de buurt ook een duidelijk signaal afgegeven: het college en de raad moeten nu aan de slag met het aanpakken van de overlast op Vrieheide. Politici die alleen maar angst willen cre?ren en met alle winden meewaaien lossen daarbij niets op, politici die het gesprek durven aangaan kunnen iedereen recht in de ogen aankijken en serieus iets doen aan de echte problemen.

De komende weken zal de SP opnieuw de buurt in trekken en met buurtbewoners in gesprek gaan. Bovendien kunnen alle buurtbewoners die ideeen hebben en die samen iets voor mekaar willen boksen in hun wijk altijd contact opnemen met de SP.

U bent hier