h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


24 augustus 2017

Actie buslijn 41 een succes!

Foto: Vincent Offermans

Gedeputeerde Hubert Mackus en de Arriva-directie maakten aan de tientallen actievoerders bij zorgcentrum Corisberg bekend dat Heerlerbaan een betere busverbinding zal krijgen. Daarmee werd de actie waarbij de afgelopen maanden een succes. In de wijk werden, deur aan deur, door actieve leden van de SP en OPH en buurtbewoners 700 handtekeningen opgehaald om buslijn 41 terug te brengen in de wijk. In Heerlerbaan wonen veel ouderen voor wie de dichtsbijzijnde bushalte nu te ver lopen is.

Lees verder
16 juli 2017

Meezenbroekers maken eigen buurt verkeersveilig

Foto: Ron Meijer

Buurtbewoners in Meezenbroek hebben samen met de SP afgedwongen dat het racen door automobilisten op de Kasteellaan aan banden wordt gelegd. Na een handtekeningenactie werd met het gemeentebestuur afgesproken dat er een snelheidsbeperking doorgevoerd zal worden. Deze zal op korte termijn effectief worden. Om de veiligheid in de buurt én deze succesvolle actie van buurtbewoners onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen te brengen werd afgelopen weekend opnieuw actie gevoerd op de Kasteellaan. Buurtbewoners en actieve leden van de SP gingen in gesprek met passanten en automobilisten. Samen voor de buurt, dat loont zich!

Lees verder
13 juli 2017

Protest tegen Tihange gaat door

Foto: SP

25 juni werd er een kilometerslange ketting gevormd tegen het open houden van de verouderde en gevaarlijke kerncentrale in Tihange. Tijdens de raadsvergadering van 28 juni, stelde de SP vragen over de financiering van de kerncentrale met geld van onder andere het ABP. Mede daarom gaat de SP aanstaande maandagmiddag 17 juli, actie voeren bij Pensioenfonds ABP in Heerlen.

Lees verder
11 juli 2017

Bouw Maanhotel geblokkeerd door roofkapitalisme?

Foto: SP

Pleegt opdrachtgever Kindermann lokaal roofkapitalisme door de bouw van het Maanhotel in het Maankwartier te blokkeren? De SP stelt hierover vragen aan het College.

Lees verder
11 juli 2017

Pinautomaten dreigen te verdwijnen uit verschillende wijken

Foto: Jan Kusters

De SP heeft al eerder samen met bewoners van Meezenbroek met succes gestreden voor het behoud van de pinautomaat op de Kasteellaan. De pinautomaat bleef. Verwijdering is nu weer aangekondigd in Meezenbroek. Ook in andere wijken zoals onder andere Molenberg en Douve Weijden dreigt de pinautomaat te verdwijnen. Dit terwijl een pinautomaat voor veel bewoners van deze buurten een belangrijke rol speelt. Vandaar dat de SP vragen hierover stelt aan het College van B&W. Daarnaast wordt er samen met bewoners opnieuw actie ondernomen om deze absurde zet van de banken tegen te gaan. 

Lees verder
2 juli 2017

Buurten in de Oude Passart

Foto: Dominique Ducornez

Ook in de regen worden buurten bezocht. Deze keer was de Oude Passart aan de beurt. Korte enquetes die deur aan deur verspreid waren, werden door actieve SP-ers opgehaald. Dat leverde aan de deuren soms aardige reacties op. In het algemeen lijken de mensen die we gesproken hebben tevreden over het wonen in de Oude Passart. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat ook hier op verschillende plaatsen te hard gereden wordt, dat er vaak rommel op straat ligt en dat het beeld wat buurtbewoners over elkaar hebben niet altijd even positief is. Na inventarisatie van de onderwerpen, zal de SP samen met buurtbewoners kijken welke hiervan opgepakt worden. Wordt vervolgd.

Lees verder
3 juni 2017

Kettingreactie Tihange

Foto: Dominique Ducornez

25 juni zal er een 90 km lange mensenketting van Tihange, via Luik en Maastricht naar Aken toe, georganiseerd worden in een samenwerking van verschillende maatschappelijke en politieke organisaties uit Nederland, België en Duitsland. De SP doet hier ook aan mee en de gemeente Heerlen staat in de startblokken om haar bijdrage te leveren. Zo is ook afgesproken in een motie die raadsbreed werd aangenomen. Nu is het wel zaak dat er voldoende mensen zijn die een schakel van de 90 km lange ketting zullen vormen. Doet u ook mee? Aanmelden kan inmiddels ook rechtstreeks via een berichtje naar tihange-protest@sp.nl
Als er vanuit Limburg voldoende aanmeldingen komen, dan overweegt de SP om SP-bussen in te zetten. Zegt het voort en vooral: schrijf je in!

Lees verder
3 juni 2017

In Heerlerbaan op pad voor buslijn 41.

Foto: SP

SP en Ouderpartij Heerlen trokken vandaag samen langs de straten van Heerlerbaan. Er werd bij veel huizen aangebeld. Het doel: buslijn 41 moet weer terug! Deze buslijn was en is nog steeds van groot belang voor veel van de wijkbewoners. Nu deze buslijn verdwenen is, worden vooral de ouderen gedupeerd nu ze een flink stuk moeten lopen om elders op de bus te kunnen stappen. "Ongehoord dat juist de mensen die er hard voor gewerkt hebben dat wij het nu goed hebben, van deze bezuinigingsoperatie het slachtoffer worden", aldus 1 van de mensen die we aan de deur spraken. 

Lees verder
29 mei 2017

Politiek café SP Heerlen

Foto: SP

Er waren 28 mei zo'n 60 mensen in het Bètahuis aanwezig bij de door de SP en TNI georganiseerde bijeenkomst die in het teken stond van de sluiting van de kerncentrale in Tihange. Speciale gasten bij dit politiek café waren een groep Sioux van Standing Roch in de Verenigde Staten, Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid SP), Andrej Hunko en Walter Schumacher (Die Linke) enb Simon Heijens (PvdA België).

Lees verder
23 mei 2017

Tihange UIT!

21 april  stelde SP raadslid Chris Hesse schriftelijke vragen aan het College over Tihange. Dagblad de Limburger had namelijk op 19 april 2017 geschreven dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti-Tihange demonstratie op 25 juni. Dan wordt er een menselijke ketting gevormd tussen Tihange en Aken (90km). De staat waarin Tihange zich bevindt, vormt naar de mening van velen, een bedreiging voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en dient daarom gesloten te worden. De SP is het hiermee eens. Het antwoord van het College op de vragen, kunt u hieronder lezen.

Lees verder

Pagina's