h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


15 september 2016

Voortgang aanpak en motie "Regulering hennepteelt Heerlen"

In mei jongstleden maakte de Radbouduniversiteit met haar onderzoek bekend dat regulering van hennepteelt juridisch mogelijk is.
Het onderzoek van prof. Van Kempen en dr. Federova wijst ook uit dat er ruimte is om te experimenteren. De houding van de VVD minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie: ‘het mag gewoon niet’, klopt dan ook niet. Ook de motie van de CDA-er Oskam, die de regering gereguleerde hennepteelt verbiedt, wordt door het onderzoek
tegengesproken.  

Lees verder
13 september 2016

Heerlen kiest voor samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg

Ruimte voor zorgverleners met de voeten in de klei! De gemeente Heerlen heeft een bijzonder besluit genomen voor de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding waarvoor zij verantwoordelijk is.

Lees verder
11 september 2016

Parkfeest Meezenbroek: 396 steunbetuigingen Nationaal Zorgfonds opgehaald!

Foto: Dominique Ducornez

Tijdens het Parkfeest in Meezenbroek werden door enthousiaste SP-kerngroepleden 396 steunbetuigingen voor het Nationale Zorgfonds opgehaald. Landelijk zijn momenteel 132.000 steunbetuigingen opgehaald. Hiervan waren er 3030 uit Parkstad. We kunnen dan ook stellen dat de actie tijdens het Parkfeest meer dan succesvol was.

Lees verder
22 augustus 2016

Parkeerperikelen medewerkers Zuyderland Ziekenhuis Heerlen

Foto: Jan Kusters

Onlangs berichtte het LD over de parkeerperikelen voor het personeel van het  Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. De Directie was van plan om er een verhoging van de eigen bijdrage voor de parkeerplaats voor medewerkers  op 1 september 2016 in te laten gaan. Omdat de Directie hierover inmiddels een compromis heeft gesloten met de O.R., is deze verhoging voorlopig opgeschort. Het compromis geldt tot het einde van het jaar maar welke prijs medewerkers na 1 januari zullen betalen om bij de werkplek te kunnen parkeren, is ongewis.

Lees verder
14 augustus 2016

Vragen aan het College over het handhaven in Heerlerheide

De SP neemt bijna dagelijks waar dat op de Wannerstraat auto’s af en aan rijden en parkeren in de voetgangerszone. De veiligheid van voetgangers en  winkelend publiek komt hierdoor ernstig in gevaar. Een doorn in het oog van velen. Daarom stellen SP raadsleden Hannie Vaessen en Sedai Bayraktar hierover schriftelijke vragen aan het College.

Lees verder
31 juli 2016

Nationaal Zorgfonds op Corio Tropical

Foto: Dominique Ducornez

Tijdens Corio Tropical waren actievoerders van de SP aanwezig om bezoekers te wijzen op het SP-voorstel om iedereen op een solidaire en faire manier zorg te bieden via een Nationaal Zorgfonds. In totaal werden 145 steunbetuigingen opgehaald. Landelijk zijn op dit moment al meer dan 80000 steunbetuigingen verzameld. Hiermee wordt duidelijk dat het voorstel steeds meer steun krijgt in de samenleving.

Lees verder
13 juli 2016

Acties Nationaal Zorgfonds steeds meer op stoom

In steeds meer steden en dorpen, raken tijdens acties van SP-afdelingen, mensen enthousiast over het plan om toe te werken naar een Nationaal Zorgfonds. Ook in Heerlen gaan leden geregeld de straat op om inwoners te wijzen op de onrechtvaardigheid van het huidige systeem van zorgverzekeringen en op de voordelen van een Nationaal Zorgfonds.

Lees verder
27 juni 2016

SP stelt samen met Groen Links GS Limburg vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

Lees verder
18 juni 2016

Nationaal Zorgfonds in Heerlen: ‘DE ZORG MOET WEER VAN ONS WORDEN’

Foto: Jacques Bergevoet

De zaal van het Cultuurhuis in Heerlen was bijna te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Lees verder
3 juni 2016

Delegatie Iraakse Communistische Partij bezoekt Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Een delegatie van de Iraakse Communistische Partij (ICP) bezocht de Heerlense afdeling. De vijf gasten waren erg geinteresseerd in hoe de SP in Heerlen het verschil maakt. Wethouder Peter van Zutphen en de raadsleden Sedai Bayraktar, Wim van Kempen en Dominique Ducornez leidden hen daarom rond in het centrum van Heerlen. Ze lieten hen zien wat het in de praktijk  betekent dat in deze stad al geruime tijd ook bestuurders uit de rangen van de SP mee aan het roer staan. 

Lees verder

Pagina's