h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


1 februari 2024

Nieuw bestuurslid bij SP Heerlen: Antoinette Stöcker

Inmiddels al lang geen onbekende meer binnen de afdeling, maar sinds de ALV van 10-01-2024 is Antoinette Stöcker officieel bestuurslid bij SP Heerlen!

Lees verder
1 februari 2024

WMO-zorg in Heerlen

De SP-fractie is zich vorig jaar kapot geschrokken van het resultaat op de aanbesteding van de WMO. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan coöperatie Standby, waar we erg tevreden over waren. De wettelijk verplichte aanbesteding is nu gewonnen door Incluzio, die
de komende 4 jaar de maatschappelijke ondersteuning zullen uitvoeren.

Lees verder
18 januari 2024

Kansrijk Van Start verlengd

Heerlen gaat de komende drie jaar door met Kansrijk van Start. De subsidie is verstrekt voor het programma van 2024 - 2026.
Kansrijk van Start is gericht op het doorbreken van de achterstanden in gezondheid en kansen in het leven van het allerjongste kind; achterstanden die vaak van generatie op generatie worden overgedragen. Het aanpakken van deze achterstanden vraagt om een
langjarige aanpak en volharding.

Lees verder
18 januari 2024

betere leefomeving en woonkwaliteit: Heerlen komt met een pakket maatregelen

Veel Heerlense wijken staan onder druk. De leefbaarheid wordt bedreigd door de instroom van kwetsbare groepen van elders zoals arbeidsmigranten en mensen van buiten de regio zonder sociaal-economische binding. Huisjesmelkers kopen de betaalbare woningen op om ze voor woekerprijzen te verhuren. En ondertussen dragen de wijken met de smalste schouders steeds meer de zwaarste lasten. De SP strijdt al jaren voor betere woonkwaliteit in onze volksbuurten. We zijn dan ook tevreden dat we de voorgenomen stappen in ons coalitieakkoord nu kunnen verzilveren met dit nieuwe pakket maatregelen.

Lees verder
1 januari 2024

Nieuwjaar 2024

Foto: SP

We hebben een veelbewogen jaar achter ons en een jaar van reflectie en van moedig door gaan breekt weer aan. De SP in Heerlen wenst al haar leden een strijdbaar, actief en gezond 2024 toe!

Lees verder
8 november 2023

Stadspraat! Wooncrisis en volkshuisvesting

Foto: SP

Foto: SP
Lees verder
5 november 2023

Algemene Beschouwingen, tweede termijn SP, 2 november 2023

Foto: sita bottenberg

Voorzitter, gisteren konden we genieten van de betogen van de partijen in deze raad. De SP merkt op dat er weinig ideologische visie voorbij kwam. Naar wat voor soort samenleving streven de partijen, welke waarden bepalen onze keuzes en wat moet de politiek en de overheid voor mens en gemeenschap betekenen. Forum voor Democratie daarentegen hield een gloedvol ideologisch verhaal.

Lees verder
2 november 2023

Bijdrage van de SP-fractie tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Heerlen op 1 november 2023

Foto: SP

Algemene beschouwingen, eerste termijn: "Voorzitter, 23 september stonden meer dan 3000 parkstedelingen op voor het behoud van hun 24-uursziekenhuis. Een indrukwekkend vertoon van eendracht en saamhorigheid! Wat kunnen deze stad en deze regio knokken voor hun belangen als het er op aankomt!
Ons geluid werd in heel het land gehoord en zeker ook in Den haag,
waar vorige week 2 bemoedigende moties werden aangenomen. Ik ben ongelofelijk trots op wat WIJ hebben neergezet samen met de
gemeenschap waar we onderdeel van zijn. Maar wij, en zeker ook het
Heerlense college moeten alert zijn. De strijd is nog lang niet gestreden. Waar we maar kunnen moeten we invloed uitoefenen om dit absurde plan, 24-uurs ziekenhuiszorg weghalen uit ’s lands 5e
stedelijke regio die het meeste ongezond het armst en het meest
vergrijzend is, van tafel te krijgen. Lobbyen richting Den haag, de
eenheid binnen de gemeenten van de ziekenhuisalliantie versterken,
Zuyderland en CZ het vuur aan de schenen blijven leggen om tot betere plannen te komen en voorstellen uitwerken om Zuyderland te helpen bij het aanpakken van het personeelstekort. Vasthouden, knokken en niet opgeven dus.

Lees verder
29 september 2023

Langstzittende SP-wethouder Peter van Zutphen stopt. Arlette Vrusch volgt hem op als jongste vrouwelijke wethouder ooit in Heerlen.

Foto: Jeroen Hendriks

De Heerlense SP-wethouder Peter van Zutphen (68) stopt na bijna 20 jaar wethouderschap. In de afgelopen zes colleges was Van Zutphen wethouder voor onder meer sociaal beleid en centrumontwikkeling. Van Zutphen is de langstzittende SP-wethouder van Nederland (2002-2004 en 2006-2023). Vanaf 1990 was hij raadslid. Hij zal worden opgevolgd door Arlette Vrusch (31), die nu raadslid is namens de SP.

Lees verder
25 september 2023

Protestmars Behoud Ziekenhuis in Heerlen

Foto: Mathijs Fiddelaers

Meer dan 3000 mensen kwamen naar de protestmars om hun stem duidelijk te laten horen: "er moet een volwaardig ziekenhuis in Heerlen blijven!".

Lees verder

Pagina's