h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


4 september 2020

SP in actie tegen lompe stuitingsbrieven sociale dienst

De SP hulpdienst en SP-fractievoorzitter Ron Meyer hebben samen aan de bel
getrokken bij het Heerlense stadsbestuur. De vrijwilligers van de SP hulpdienst staat mensen bij die recent een behoorlijk lompe en onnodige brief van de sociale dienst ontvingen. In die brief worden mensen aangemaand die helemaal niet aangemaand hadden moeten worden, laat staan met onbegrijpelijke redeneringen. 
Lees verder
4 september 2020

Franck Peeters stopt als raadslid

Foto: SP

Raadslid Franck Peeters stopt om persoonlijke redenen als raadslid. Peeters zat sinds 2018 voor de SP in de gemeenteraad maar geeft aan deze verantwoordelijke taak niet meer te kunnen combineren met zijn andere werkzaamheden. Hij wordt opgevolgd door Piet Brauer, die eerder al raadslid voor onze partij was.

Lees verder
30 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

De SP-afdeling Heerlen ondersteunt een inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via
www.eerlijkebeloning.nl.

Lees verder
12 augustus 2020

Staat van onderhoud voormalig hoofdkantoor Oranje Nassaumijnen

Foto: chris hesse

Het voormalig Hoofdkantoor van de Oranje Nassaumijnen (gebouwd in
1931, ontworpen door architect Dirk Roosenburg en gerestaureerd in
1995-[‘96) staat onder nr. 512784 ingeschreven in het register van
Rijksmonumenten;
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/512784. Het gebouw verkeert in een slechte staat van onderhoud. Reden voor SP-raadslid Chris Hesse om onderstaande vragen aan het College van B&W te stellen:

Lees verder
27 juli 2020

Sensoren in Heerlense afvalbakken: doekje voor het bloeden of effectief?

Foto: Sita Bottenberg-Brylka

Bij wijze van proef zullen 25 publieke afvalbakken in Heerlen voorzien worden van een sensor die aangeeft dat een afvalbak vol is. Zo kunnen de afvalbakken meteen gelegd worden en wordt voorkomen dat er troep naast de afvalbakken gedumpt wordt. Het installeren van sensoren in afvalbakken lost echter volgens SP-raadslid Sita Bottenberg-Brylka de oorzaak van het dumpen niet op. „Er zou heel goed een financiële oorzaak kunnen zijn.” zo stelt ze.

Lees verder
14 juli 2020

Schinkel-Zuid akkoord: van grauw naar groen, van leegstand naar levendigheid

Foto: gemeente Heerlen

SP: "Schinkel-Zuid ontwikkeling moet eerste voorbeeld Heerlense School-methode worden."

Lees verder
1 juli 2020

MOLENBERG: “GEDEPUTEERDE BRUGMAN, GEEF ONS DE BUS TERUG!”

Foto: Jeroen Hendriks

Bewoners van de Molenberg voeren met steun van de SP actie voor terugkeer van de bus. Ruim 40 Molenbergers kwamen ondanks de regen en Corona-regels naar de plek waar ooit een bushalte was. Tientallen anderen waren er online bij. De actiebereid groeit met de week. Gedeputeerde Carla Brugman nam dinsdagavond via Zoom honderden steunbetuigingen in ontvangst.

Lees verder
30 juni 2020

SP op de koffie bij Doorn&Salari Vastgoed in Schiedam

Foto: SP

Bewoners van flats in de zogenaamde 'Doornstraatjes' op de Heerlenbaan gingen op de koffie bij verhuurder van Doorn & Salari (D&S) in Schiedam en boden daar een petitie aan waarin gevraagd werd om de woningen te herstellen en beter te onderhouden. Dit gebeurde, nadat de verhuurder in eerste instantie weigerde om naar Heerlen te komen. 

Lees verder
21 juni 2020

SP steunt 15 Burgemeesters: "Stop de tweedeling, investeer in mensen"

Afgelopen dagen presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling, veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Roemer van Heerlen steunde het manifest. De SP in Heerlen doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. "Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning
nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters._" zegt de Heerlense SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Lees verder
15 juni 2020

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2019

Vanaf nu kunt u weer hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte 2019. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de Hulpdienst van de SP in Heerlen. Belt u daarvoor het SP-huis op nummer 045-5725777 op wonsdagavond tussen 1900 uur en 2000 uur of op zaterdagmorgen tussen 1000 uur en 11 uur. Op deze website kunt u onder het kopje "Hulpdienst" lezen welke documenten u bij het invullen dient mee te brengen. Als vanouds is deze service gratis en hoeft u geen lid van de SP te zijn om ervan gebruik te maken.

Lees verder

Pagina's