h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


9 november 2017

Keuringsdienst van woorden: tweede termijn van de begrotingsbesprekingen

Foto: chris hesse

Economische onzekerheden vertalen zich politiek gezien in vraagstukken van identiteit. Het gaat dan om vragen als: 'hoor ik erbij?', 'ben ik nog deelgenoot van de samenleving?', 'is er respect voor mij?' , aldus Michael Sandel, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Anders gezegd: als de grond onder de voeten van mensen vandaan wordt getrokken, houden ze zich vast aan wat ze nog hebben. Met identiteit is niets mis, in tegendeel, zolang die mensen maar niet tegenover elkaar zet. Identiteit als het huis, maar wel altijd met de luiken open. Zo leidde Ron Meyer de bijdrage van de SP in de tweede termijn van de begrotingsbesprekingen in.

Lees verder
8 november 2017

Bezieling! De bijdrage van de SP aan het begrotingsdebat 2018

Voorzitter, afgelopen maandag zag ik een interessante documentaire op televisie: "Hart voor Heerlen". Over Michel Huisman en het Maankwartier. En daarin werden rake en inspirerende woorden gesproken. Neem nou bijvoorbeeld het ongekend mooie citaat: “Heerlen is nu eenmaal een SP bolwerk” van de poëet Petermann. Ik heb de documentaire wel 4 keer teruggespoeld, terwijl mijn wederhelft riep: “Boh, zei hij dat nou echt?

Lees verder
31 oktober 2017

Stuur Tihange met pensioen!

Foto: SP

Pensioenfondsen kunnen niet meer wegkijken. 250 miljoen van ons pensioengeld zit in Engie, de eigenaar van de onveilige en overjarige kerncentrales Doel en Tihange. Deze kerncentrales zijn verouderd en kennen vele gebreken én ze draaien mede op Nederlands pensioengeld. In totaal hebben Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard geïnvesteerd in de eigenaar van deze centrales. Daarmee brengen we 100.000en mensen in gevaar. Maar met ons pensioenkapitaal hebben we ook een kans om de centrales gesloten te krijgen. Daarom gingen actievoerders, begeleid door SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en partijvoorzitter Ron Meyer, bij 3 grote pensioenfondsen langs. Ze brachten daarmee deze problematiek onder de aandacht van de pensioenfondsen en vroegen hen mee te werken aan een schone en veilige toekomst door bij Engie te pleiten voor het sluiten van de onveilige centrales.

Lees verder
27 oktober 2017

Zilveren Tomaat voor Harrie Sevriens

Foto: Dominique Ducornez

In een bomvol Cultuurhuis nam onze Stadsdichter voor het Leven, Harrie Sevriens, afscheid van de stad en haar inwoners die hij zo lief heeft. Hij deed dit met warm programma wat liefdevol was samengesteld uit zang, dans, poëzie, anekdotes en muziek van eigen bodem. Op zijn verzoek werden de toespraken tot een minimum beperkt maar, eigen aan en voor Harrie, werden er volop kwinkslagen uitgedeeld. Tevens werd een bloemlezing uit Harrie's omvangrijke werk gepresenteerd. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor onze stad en haar inwoners én als blijk van waardering voor de jarenlange kameraadschap en samenwerking, kreeg Harrie door Ron Meyer de allereerste Heerlense Zilveren Tomaat uitgereikt. Dank je wel Harrie!

Lees verder
12 oktober 2017

Solidariteitsdag 2017

Foto: Hans Gelissen

Voor het 4de jaar op rij hield de SP in Heerlen op zaterdag 7 oktober haar Solidariteitsdag. Dit jaar stond deze in het teken van de Stichting Patiëns. Een stichting met 26 vrijwilligers die ondersteuning verleent aan mantelzorgers van terminaal zieke patiënten. Deze ondersteuning bestaat uit het ontlasten van de mantelzorger zodat deze, wanneer nodig, ook even tijd voor zichzelf kan nemen om zodoende de ‘batterijen’ weer op te laden.

Lees verder
9 oktober 2017

Lancering Hub Cobben Prijs

Foto: SP

Onder grote belangstelling werd maandag 9 oktober de Hub Cobben Prijs gelanceerd met een lezing over deze Hoensbroekse legende.
Vanaf 18 september 2018 zal de Prijs jaarlijks uitgereikt worden aan een persoon of organisatie die zich op indrukwekkende wijze voor sociale rechtvaardigheid heeft ingezet en indruk heeft gemaakt in Limburg. Kandidaten kunnen worden aangemeld via www.hubcobbenprijs.nl

Lees verder
6 oktober 2017

Juf = Boos!

Foto: SP

donderdag 5 oktober legden zo'n 75000 leerkrachten in het basisonderwijs het werk neer. 60000 daarvan trokken naar den Haag om er duidelijk te maken dat de werkdruk van juffen en meesters in de klassen te hoog is geworden en de betaling voor hun inzet te laag. Landelijk bezocht de SP scholen om de leerkrachten een hart onder de riem te steken. Zo ook in Heerlen. Raadsleden bezochten hier verschillende basisscholen en spraken er met de leerkrachten over hun werkomstandigheden en de redenen van hun spraakmakende actie. 

Lees verder
4 oktober 2017

MOLENBERG HEERLEN: KATTENBAK: NEE! SPEELTUINTJE: JA!

Foto: SP

Vaders, moeders, opa’s, oma’s en kinderen voeren met hulp van de SP actie voor een beter speeltuintje op de hoek Potgieterstraat/Roemer Visscherstraat. Het speelplaatsje is nu een vieze zanderige kattenbak en er valt niet veel te spelen. Kinderen van de Molenberg maakten tekeningen en brieven voor de Heerlense wethouders Nico Aarts en Jordy Clemens. De wethouders kwamen zelf naar het speelplaatsje om te praten met de buurtbewoners. Zij beloofden hun best te doen.

Lees verder
24 september 2017

Barbecue Meezenbroek: buurt viert succes!

Foto: Jordy Clemens

Het gezegde luidt: ‘als je wint, heb je vrienden’ en dat zal best wel zo zijn, maar in Meezenbroek hebben ze daar een variant op bedacht: ‘als je wint, vier je een feestje’. Eigenlijk moesten dat dan twee feestjes zijn; want de actievoerders uit Meezenbroek wonnen eerst hun strijd voor de invoering van snelheidsbeperkende maatregelen op de Kasteellaan (tot dan bekend als de Racebaan) om vervolgens geen genoegen te nemen met de sluiting van de pinautomaat in de buurt.

Lees verder
22 september 2017

Wethouder zegt toe: overlast verkeer Ridder Hoen straat wordt aangepakt!

Foto: Yolanda Claessens

Eind april gingen SP-ers huis aan huis informeren bij de bewoners van de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek, hoe zij de verkeersdrukte in hun straat beleefden. Hieruit bleek dat er op een aantal plekken in de straat veel te hard gereden wordt. Dit levert geregeld onveilige situaties op.   De SP nodigde daarop wethouder Aarts uit om hierover in de Ridder Hoenstraat met de bewoners in gesprek te gaan. Dat gebeurde 20 september jongstleden. Samen met zo een 15 bewoners van de straat en SP raadsleden Yolanda Claessens en Jan Kusters bekeek en besprak de wethouder de problematiek.

Lees verder

Pagina's