h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


5 december 2017

23 december: protestmars stuur Tihange met pensioen

Op zaterdag 23 december, om 14:30 uur, organiseert de "Stuur Tihange met pensioen-coalitie" onder leiding van de SP, een protestmars naar het ABP in Heerlen. Dit pensioenfonds heeft 116 miljoen belegd in Engie, de eigenaar van de onveilige en verouderde kerncentrales bij Doel en Tihange.

Lees verder
20 november 2017

Plan van Transformatie Sibelcogroeve in de raadscommissie RO

Dinsdagavond 21 november 2017 wordt in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis in Heerlen gesproken over het Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve. Wellicht heeft u er al over gelezen in de krant. Sibelco is een Belgisch ontgrondingsbedrijf dat in 2000 al een keer 20 jaar verlenging heeft gehad om zilverzand te winnen in de groeve aan de rand van de Brunssummerheide. 

Lees verder
12 november 2017

XXIII ste Partijcongres

Op 20 januari 2018 vindt het XXIII ste Partijcongres van de SP plaats.
Voorafgaand aan dit Congres zal het nieuwe Partijbestuur worden gekozen. Dat gaat deze keer anders dan anders. Waar voorheen de op het Congres aanwezige afgevaardigden, namens een afdeling hun stem konden uitbrengen (1 stem per 50 leden), krijgen nu álle leden de gelegenheid om zélf rechtstreeks hun stem uit te brengen. 

Lees verder
9 november 2017

Keuringsdienst van woorden: tweede termijn van de begrotingsbesprekingen

Foto: chris hesse

Economische onzekerheden vertalen zich politiek gezien in vraagstukken van identiteit. Het gaat dan om vragen als: 'hoor ik erbij?', 'ben ik nog deelgenoot van de samenleving?', 'is er respect voor mij?' , aldus Michael Sandel, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Anders gezegd: als de grond onder de voeten van mensen vandaan wordt getrokken, houden ze zich vast aan wat ze nog hebben. Met identiteit is niets mis, in tegendeel, zolang die mensen maar niet tegenover elkaar zet. Identiteit als het huis, maar wel altijd met de luiken open. Zo leidde Ron Meyer de bijdrage van de SP in de tweede termijn van de begrotingsbesprekingen in.

Lees verder
8 november 2017

Bezieling! De bijdrage van de SP aan het begrotingsdebat 2018

Voorzitter, afgelopen maandag zag ik een interessante documentaire op televisie: "Hart voor Heerlen". Over Michel Huisman en het Maankwartier. En daarin werden rake en inspirerende woorden gesproken. Neem nou bijvoorbeeld het ongekend mooie citaat: “Heerlen is nu eenmaal een SP bolwerk” van de poëet Petermann. Ik heb de documentaire wel 4 keer teruggespoeld, terwijl mijn wederhelft riep: “Boh, zei hij dat nou echt?

Lees verder
31 oktober 2017

Stuur Tihange met pensioen!

Foto: SP

Pensioenfondsen kunnen niet meer wegkijken. 250 miljoen van ons pensioengeld zit in Engie, de eigenaar van de onveilige en overjarige kerncentrales Doel en Tihange. Deze kerncentrales zijn verouderd en kennen vele gebreken én ze draaien mede op Nederlands pensioengeld. In totaal hebben Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard geïnvesteerd in de eigenaar van deze centrales. Daarmee brengen we 100.000en mensen in gevaar. Maar met ons pensioenkapitaal hebben we ook een kans om de centrales gesloten te krijgen. Daarom gingen actievoerders, begeleid door SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en partijvoorzitter Ron Meyer, bij 3 grote pensioenfondsen langs. Ze brachten daarmee deze problematiek onder de aandacht van de pensioenfondsen en vroegen hen mee te werken aan een schone en veilige toekomst door bij Engie te pleiten voor het sluiten van de onveilige centrales.

Lees verder
27 oktober 2017

Zilveren Tomaat voor Harrie Sevriens

Foto: Dominique Ducornez

In een bomvol Cultuurhuis nam onze Stadsdichter voor het Leven, Harrie Sevriens, afscheid van de stad en haar inwoners die hij zo lief heeft. Hij deed dit met warm programma wat liefdevol was samengesteld uit zang, dans, poëzie, anekdotes en muziek van eigen bodem. Op zijn verzoek werden de toespraken tot een minimum beperkt maar, eigen aan en voor Harrie, werden er volop kwinkslagen uitgedeeld. Tevens werd een bloemlezing uit Harrie's omvangrijke werk gepresenteerd. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor onze stad en haar inwoners én als blijk van waardering voor de jarenlange kameraadschap en samenwerking, kreeg Harrie door Ron Meyer de allereerste Heerlense Zilveren Tomaat uitgereikt. Dank je wel Harrie!

Lees verder
12 oktober 2017

Solidariteitsdag 2017

Foto: Hans Gelissen

Voor het 4de jaar op rij hield de SP in Heerlen op zaterdag 7 oktober haar Solidariteitsdag. Dit jaar stond deze in het teken van de Stichting Patiëns. Een stichting met 26 vrijwilligers die ondersteuning verleent aan mantelzorgers van terminaal zieke patiënten. Deze ondersteuning bestaat uit het ontlasten van de mantelzorger zodat deze, wanneer nodig, ook even tijd voor zichzelf kan nemen om zodoende de ‘batterijen’ weer op te laden.

Lees verder
9 oktober 2017

Lancering Hub Cobben Prijs

Foto: SP

Onder grote belangstelling werd maandag 9 oktober de Hub Cobben Prijs gelanceerd met een lezing over deze Hoensbroekse legende.
Vanaf 18 september 2018 zal de Prijs jaarlijks uitgereikt worden aan een persoon of organisatie die zich op indrukwekkende wijze voor sociale rechtvaardigheid heeft ingezet en indruk heeft gemaakt in Limburg. Kandidaten kunnen worden aangemeld via www.hubcobbenprijs.nl

Lees verder
6 oktober 2017

Juf = Boos!

Foto: SP

donderdag 5 oktober legden zo'n 75000 leerkrachten in het basisonderwijs het werk neer. 60000 daarvan trokken naar den Haag om er duidelijk te maken dat de werkdruk van juffen en meesters in de klassen te hoog is geworden en de betaling voor hun inzet te laag. Landelijk bezocht de SP scholen om de leerkrachten een hart onder de riem te steken. Zo ook in Heerlen. Raadsleden bezochten hier verschillende basisscholen en spraken er met de leerkrachten over hun werkomstandigheden en de redenen van hun spraakmakende actie. 

Lees verder

Pagina's