h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


25 juli 2021

antwoordbrief op de art.33-vragen inzake: “Bescherm onze schapen”

Foto: Elno Jongen

SP-raadsllid Sita Bottenberg-Brylka stelde het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) onlangs vragen over de stadsschapen en het beschermen van deze dieren tegen aanvallen van honden. Dit is het antwoord hierop deze vragen gaf.

Lees verder
25 juli 2021

SP tegen verhuizing hoofdkantoor DSM

Foto: Jeroen Hendriks

Op woensdag 21 juli heeft de SP – samen met de PvdA - een demonstratie georganiseerd tegen het aangekondigde vertrek van het hoofdkantoor van DSM uit Heerlen. Dit schandalige besluit van de hoofddirectie van de voormalige Staatsmijnen, nu Dutch State Mines, heeft enorm veel verontwaardiging losgemaakt, niet alleen in Heerlen maar in de hele Oostelijke Mijnstreek. Zo’n 100 demonstranten lieten, onder grote belangstelling van de aanwezige pers, hun ongenoegen blijken bij het hoofdkantoor aan Het Overloon.

Lees verder
20 juli 2021

SP wil- en krijgt - schoner en fleuriger centrum: de jaren negentig-mentaliteit moet uit de stad verdwijnen

Heerlen ondergaat een ware metamorfose. Er vinden tien prachtige verbouwingen en verbeteringen plaats. Maar het beheer en onderhoud moet vele malen beter. Op verzoek van SP-fractievoorzitter Ron Meyer kwam de gemeenteraad afgelopen maandag (12 juli) terug van de politieke zomervakantie. Meyer presenteerde in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (zie:
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=39408dac-c172-45c8-b281-d5882a7d0cd5 ) zijn kritiek op het beheer en onderhoud in het centrum. Waar een meerderheid van de raad die vergadering in eerste instantie afwees, bleek er tijdens het debat alle reden om Meyer's kritiek en voorstellen te volgen. Een overwinning voor de stad!

Lees verder
15 juli 2021

Sportcomplex Emma: bewaren als erfgoed!

Foto: Emilio Bernardi

Er gaan geruchten dat het sportcomplex Emma betrokken wordt bij het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Emma’. Als dit ‘verhaal’ klopt, wat gaat er dan gebeuren met de voormalige
sporttempel van de steenkolenmijn Emma? Als sloop de enige optie
blijkt, zou dit het definitieve einde kunnen betekenen van de zeldzame fysieke herinneringen aan de steenkolenmijn Emma en haar
legendarische voetbalclub RK SC Emma uit Hoensbroek.

Lees verder
11 juli 2021

Oproep van de SP aan het College van B&W: Bescherm onze stadsschapen!

Foto: Elno Jongen

De afgelopen tijd waren er verschillende berichten over loslopende honden die schapen uit onze stadskudde zouden hebben aangevallen. Voor die schapen loopt zo’n beet vaak slecht af. De SP roept het college op in actie te komen en de schapen beter te beschermen.

Lees verder
11 juli 2021

Onbegrijpelijke verschillen in het verlenen van vergunningen voor evenementen Heerlerheide.

Foto: SP

SP-raadslid Anita Hendriks-Berg heeft het college door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over het verlenen van vergunningen voor evenementen op Heerlerheide. De Pijl van Heerlerheide heeft er namelijk wél een vergunning gekregen terwijl de aanvraag voor een vergunning voor de Braderie werd afgewezen. Op zich opmerkelijk. De SP is dan ook erg benieuwd naar de gedachte die dit verschil heeft veroorzaakt.

Lees verder
3 juli 2021

De sociale inhaalslag moet sneller!

Tijdens het bespreken van de Kadernota in de raadsvergadering van 30 juni 2021, leverde de SP de hieronder staande bijdrage. Daarnaast diende de SP - samen met het CDA - een motie in die vroeg om het verlagen van de kosten voor de keuring van de gehandicaptenkaart voor mensen met bescheiden inkomens, en steunde de SP de motie die vraagt om het afschaffen van de hondenbelasting voor de eerste hond te onderzoeken zowel als de motie die vraagtom de herinvoering van de stadskrant.

Lees verder
27 juni 2021

Erfgoed is er om te koesteren, niet om af te breken.

Foto: Sociaal Historisch Centrum Limburg / Sociaal Historisch Centrum Limburg

De Witte Boerderij, Huize Canter, Hollenkamp, Lange  Jan en Lange
Lies, het Toetergebouw, de Duitse huizen nabij het Glaspaleis, de
oude stadswal en gracht, nog tientallen andere gebouwen. Ze hebben
een paar kenmerken gemeen: ze waren markant, typisch Heerlens én... werden gesloopt.

Lees verder
27 juni 2021

Het Centrumbad komt er!

Foto: Peter van Zutphen

In elk verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad sinds het verdwijnen van het centrumbad, heeft de SP het punt opgenomen dat er een zwembad ‘in of in de buurt van’ het centrum moet komen. In 2018 werd het opgenomen in het Coalitieakkoord ‘Samen doorbouwen met Lef’. En dat hebben we gedaan. Woensdag 23 juni is de gemeenteraad met grote meerderheid akkoord gegaan met de
realisatie van een Centrumbad op de locatie Putgraaf 188.

Lees verder
20 juni 2021

Grote steun voor behoud van de supermarkt in Zeswegen

Foto: Jeroen Hendriks

Bijna 100 mensen voerden zaterdag actie voor behoud van de supermarkt in Zeswegen. Buurtbewoners, ondernemers, leerlingen en juffen van de basisschool overhandigden samen meer dan 1.000 steunbetuigingen aan Weller-directeur Braeken, wethouder De Beer en Aldi-vertegenwoordiger Renee van den Broeck. "De supermarkt is onmisbaar, niet alleen voor de boodschappen, maar ook voor het sociale contact." zei Zeswegenaar Hans van Dijk. "Veel mensen hebben niet de mogelijkheid om kilometers te reizen voor boodschappen" vulde de Zeswegense Anita Linsen aan.

Lees verder

Pagina's