h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


8 november 2023

Stadspraat! Wooncrisis en volkshuisvesting

Foto: SP

Foto: SP
Lees verder
5 november 2023

Algemene Beschouwingen, tweede termijn SP, 2 november 2023

Foto: sita bottenberg

Voorzitter, gisteren konden we genieten van de betogen van de partijen in deze raad. De SP merkt op dat er weinig ideologische visie voorbij kwam. Naar wat voor soort samenleving streven de partijen, welke waarden bepalen onze keuzes en wat moet de politiek en de overheid voor mens en gemeenschap betekenen. Forum voor Democratie daarentegen hield een gloedvol ideologisch verhaal.

Lees verder
2 november 2023

Bijdrage van de SP-fractie tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Heerlen op 1 november 2023

Foto: SP

Algemene beschouwingen, eerste termijn: "Voorzitter, 23 september stonden meer dan 3000 parkstedelingen op voor het behoud van hun 24-uursziekenhuis. Een indrukwekkend vertoon van eendracht en saamhorigheid! Wat kunnen deze stad en deze regio knokken voor hun belangen als het er op aankomt!
Ons geluid werd in heel het land gehoord en zeker ook in Den haag,
waar vorige week 2 bemoedigende moties werden aangenomen. Ik ben ongelofelijk trots op wat WIJ hebben neergezet samen met de
gemeenschap waar we onderdeel van zijn. Maar wij, en zeker ook het
Heerlense college moeten alert zijn. De strijd is nog lang niet gestreden. Waar we maar kunnen moeten we invloed uitoefenen om dit absurde plan, 24-uurs ziekenhuiszorg weghalen uit ’s lands 5e
stedelijke regio die het meeste ongezond het armst en het meest
vergrijzend is, van tafel te krijgen. Lobbyen richting Den haag, de
eenheid binnen de gemeenten van de ziekenhuisalliantie versterken,
Zuyderland en CZ het vuur aan de schenen blijven leggen om tot betere plannen te komen en voorstellen uitwerken om Zuyderland te helpen bij het aanpakken van het personeelstekort. Vasthouden, knokken en niet opgeven dus.

Lees verder
29 september 2023

Langstzittende SP-wethouder Peter van Zutphen stopt. Arlette Vrusch volgt hem op als jongste vrouwelijke wethouder ooit in Heerlen.

Foto: Jeroen Hendriks

De Heerlense SP-wethouder Peter van Zutphen (68) stopt na bijna 20 jaar wethouderschap. In de afgelopen zes colleges was Van Zutphen wethouder voor onder meer sociaal beleid en centrumontwikkeling. Van Zutphen is de langstzittende SP-wethouder van Nederland (2002-2004 en 2006-2023). Vanaf 1990 was hij raadslid. Hij zal worden opgevolgd door Arlette Vrusch (31), die nu raadslid is namens de SP.

Lees verder
25 september 2023

Protestmars Behoud Ziekenhuis in Heerlen

Foto: Mathijs Fiddelaers

Meer dan 3000 mensen kwamen naar de protestmars om hun stem duidelijk te laten horen: "er moet een volwaardig ziekenhuis in Heerlen blijven!".

Lees verder
11 september 2023

ZATERDAG 23 SEPTEMBER PROTESTMARS BEHOUD ZIEKENHUIS PARKSTAD

Foto: SP

Een ziekenhuis heeft betekenis voor mensen. Omdat je er je mooiste herinnering bij hebt. Of je ergste. Misschien omdat je er graag werkt. Omdat het binnen handbereik moet zijn als het een keer nodig is. Of omdat je gewoonweg vindt dat een regio met meer dan 200.000 inwoners een volwaardig ziekenhuis verdient.

Lees verder
5 augustus 2023

Parkstad verdient een volwaardig ziekenhuis!

De petitie van de ziekenhuisalliantie is al bijna 18.000 (!!!) keer getekend! Heb jij dat nog niet gedaan, doe dat dan alsnog via deze link:

Lees verder
2 augustus 2023

STOP DE ONTMANTELING VAN HET HEERLENSE ZIEKENHUIS

Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dreigt in 2030 alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Dat mogen we niet laten gebeuren!

Lees verder
30 juni 2023

Zonnepanelenproject Parkstad

Foto: SP

Ons bereikt nu regelmatig het bericht dat inwoners die mee hebben gedaan aan dit Zonnepanelenproject problemen ondervinden. Als Volta wordt gebeld voor onderhoud of storingen worden deze niet altijd opgelost.

Lees verder
11 juni 2023

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA

Foto: Marianne Winthagen

Vrijdag 9 juni 2023 presenteerden de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg. 

Lees verder

Pagina's