h

Sociale zaken

16 maart 2014

Sociale stad blijft bittere noodzaak

De SP heeft het al vaker gezegd: Heerlen is de sociaalste stad van Nederland en moet dat blijven. Niet uit luxe maar uit bittere noodzaak. Juist omdat er zoveel armoede en sociale problemen zijn, is het zo goed dat Heerlen doet wat ze kan om die  mensen een steuntje in de rug te bieden.

Lees verder
30 juli 2013

Heerlen wederom de sociaalste

Volgens het tijdschrift voor sociale vraagstukken scoren 'SP gemeenten' het beste op het gebied van armoedebestrijding en sociaal beleid. De gemeente Heerlen is volgens het tijdschrift de beste gemeente voor mensen die van een minimum moeten rondkomen. De SP is in Heerlen de grootste partij en is in het college verantwoordelijk voor het sociaal beleid.

Lees verder
23 januari 2013

Schouder aan schouder voor de thuiszorg

Het kabinet wil 75% van de huishoudelijke hulp in de thuiszorg wegsnijden. Dit betekent dat in Parkstad de zorg voor 3000 mensen in gevaar komt, dat gaat dan om ruim 2000 thuiszorgers. Met steun van de SP komen de thuiszorgers nu in actie. Alleen al in de eerste week werden bijna 2000 handtekeningen opgehaald.

Lees verder
26 november 2012

Schoenen tegen kinderarmoede

Ruim 350.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Voor hen is er geen geld voor gezonde voeding, kleding of sportclub. Zij krijgen de rekening van de crisis gepresenteerd.

Lees verder
3 oktober 2012

Licom: Het gaat om de mensen!

Afgelopen week werd onze regio opgeschrikt door het bericht dat de financiering van de tekorten van SW-bedrijf Licom door de 11 betalende gemeenten zou zijn stopgezet. Schokkend nieuws natuurlijk voor iedereen met hart voor de meer dan 4500 mensen die bij het bedrijf werken. Geheel onverwacht kwam het bericht echter niet. Bovendien kan dit het moment worden waarop de gemeentes weer de regie over de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening naar zich toe trekken.

Lees verder
1 augustus 2012

"Minister Leers blind voor situatie Syrie"

In Heerlen, in de berm bij het asielzoekerscentrum Imstenrade, is een groep van 15 Syrische vluchtelingen sinds 27 juli in hongerstaking. Als slachtoffer van de gewelddadigheden in hun land, waar we dagelijks beelden van zien, zijn zij naar ons land gevlucht. Raadslid Wim van Kempen ging bij hen op bezoek en hoorde hun verhalen.

Lees verder
18 mei 2012

Gevolgen val kabinet-Rutte voor arbeidsgehandicapten

Het kabinet Rutte is gevallen; door de Kunduzcoalitie is een nieuw bezuinigingsplan afgesproken met daarin een andere aanpak dan die van de gevallen rechtse coalitie. Dat de SP zich ook hierbij vragen stelt moge duidelijk zijn. Echter: voor een aantal voor Heerlen belangrijke zaken zoals de sociale werkvoorziening, hebben deze nieuwe bezuinigingsvoorstellen mogelijk een grote invloed. Dat is de reden waarom we vragen hebben gesteld over de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de sociale werkvoorziening in Parkstad.

Lees verder
18 april 2012

Heerlen sociaalste gemeente van Nederland

De gemeente Heerlen is de sociaalste stad van Nederland. Dat blijkt uit de Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 van de FNV, een tweejaarlijks onderzoek naar sociaal beleid bij gemeenten.

Lees verder
11 maart 2012

Heerlen steeds gunstiger bij gemeentelijke belastingen

Voor hogere belastingen moet je blijkbaar toch in VVD-gemeenten zijn!

Historisch feit nummer 1)
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was VVD-voorman Rutte niet van de landelijke tv-schermen weg te slaan met de iedere keer weer herhaalde boodschap: de VVD is tegen hoge gemeentelijke belastingen, en met de VVD al helemaal geen belastingverhogingen. Met daaraan steeds toegevoegd dat het juist de linkse partijen zouden zijn die deze belastingen willen verhogen.

Lees verder
10 maart 2012

Manifestatie: geen toekomst achter de geraniums

De bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening (SW) hebben grote gevolgen voor iedereen die daar werkt. Daarom organiseert ABVAKABO op donderdag 22 maart a.s. de manifestatie Geen toekomst achter de geraniums. Het kabinet wil 70.000 arbeidsplaatsen schrappen en mensen laten werken onder het minimumloon. Het is erop of eronder, we moeten nu samen (sw'ers en niet-sw'ers) een vuist maken!

Lees verder

Pagina's

U bent hier